02
ΦΕΒ

Tα σχόλια της διαβούλευσης για τα τυχερά παιχνίδια


Aρκετά σχόλια κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα τυχερά παιχνίδια με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει το άρθρο που αφορά στον ορισμό του τυχερού παιχνιδιού και κατά δεύτερο στον ορισμό των τεχνικών και ψυχαγωγικών παιγνίων, όπου η πλειονότητα των σχολίων εξέφραζε απόψεις για internet καφέ.

Η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση αγοράς παιγνίων» διήρκεσε από 26 έως 31 Ιανουαρίου 2011.

Συνολικά εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν 682 σχόλια. Το 26% αφορούσαν στο άρθρο 1, όπου υπήρχαν και πολλά σχόλια γενικά επί του νομοσχεδίου. Πολλά σχόλια επίσης δέχτηκαν το άρθρο 31 Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι, καθώς επίσης και το 16 Τεχνικά-Ψυχαγωγικά παίγνια.

Ακολουθεί αναλυτικά ο αριθμός των σχολίων ανά άρθρο:

180 Άρθρο 1 Ορισμοί

11 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

37 Άρθρο 3 Άδειες

18 Άρθρο 4 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

12 Άρθρο 5 Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.

10 Άρθρο 6 Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)

13 Άρθρο 7 Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους

12 Άρθρο 8 Όροι συμμετοχής των παικτών

16 Άρθρο 9 Προστασία ανηλίκων

29 Άρθρο 10 Ατομική κάρτα παίκτη

2 Άρθρο 11 Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6 Άρθρο 12 Απόρρητο - υποχρέωση εχεμύθειας

8 Άρθρο 13 Εμπορική επικοινωνία

3 Άρθρο 14 Υποχρεωτική σήμανση

1 Άρθρο 15 Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων

45  Άρθρο 16 Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια

36  Άρθρο 17 Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

7 Άρθρο 18 Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων

25 Άρθρο 19 Πιστοποίηση καταστημάτων

22 Άρθρο 20 Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων

5 Άρθρο 21 Χαρακτηρισμός - Αδειοδότηση παιγνίων

23  Άρθρο 22 Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών

0 Άρθρο 24 Ειδικοί ορισμοί

14  Άρθρο 25 Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

8 Άρθρο 26 Διαδικασία αδειοδότησης

4 Άρθρο 27 Υποχρεώσεις – Απαγορεύσεις

7 Άρθρο 28 Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας

7 Άρθρο 29 Στοιχεία παικτών

5 Άρθρο 30 Μεταφορές χρημάτων

48 Άρθρο 31 Παράβολα, τέλη, συμμετοχές του Δημοσίου και φόροι

4 Άρθρο 32 Διοικητικές κυρώσεις

14  Άρθρο 33 Ποινικές κυρώσεις

3 Άρθρο 34 Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα

12  Άρθρο 35 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)

5 Άρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις

6 Άρθρο 37 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

24  Άρθρο 38 Έναρξη ισχύος

Produced by