03
ΦΕΒ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση παραγωγής 22% εμφάνισε η επισκευαστική βιομηχανία


Πτώση παραγωγής άνω του 20% εξαιτίας της μείωσης της επενδυτικής δραστηριότητας και του όγκου των επισκευών πλοίων, παρουσίασε το 2010 η βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, η παραγωγή της οποίας είχε μειωθεί το 2009 κατά 13,7% και το 2008 κατά 9,2%, ενώ είχε αυξηθεί κατά 6,4% το 2007.

Επί συνόλου έξι κατηγοριών προϊόντων του κλάδου, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όλες ανεξαιρέτως εμφανίζουν πτώση του όγκου παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2009.

Η συνολική παραγωγή της βιομηχανίας επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού στη χώρα μας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το ίδιο ενδεκάμηνο του 2009, κατά 22,3%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 43,7%. Την ίδια περίοδο του 2009 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 17,1%, σε σχέση με το 2008.

Η καθοδική πορεία της παραγωγής του κλάδου κατά το 2010 εκδηλώθηκε με επιταχυνόμενη ένταση μετά το πρώτο τετράμηνο, δεδομένου ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 6%. Ειδικότερα τον Νοέμβριο η πτώση ανήλθε σε 20%.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010, στο διάστημα αυτό μειώθηκε η παραγωγή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων και στροβίλων, των υδραυλικών συστημάτων, των αντλιών, κλιβάνων και καυστήρων και του εξοπλισμού διακίνησης και ανύψωσης φορτίων, κατά 10,9%, υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων άλλων ειδικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλειομηχανών κατεργασίας ξύλου, φελλού, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών, κατά 0,4%, υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών κατά 31,8%, υπηρεσιών εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης κατά 10,6% και υπηρεσιών εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης κατά 29,2%. Συγχρόνως, μηδενίστηκε η παραγωγή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, σε μόλις 4,1% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Στο μεσοδιάστημα η παραγωγή του συρρικνώθηκε κατά περίπου 45%.

Χαρακτηριστικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της βιομηχανίας επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού είναι το γεγονός ότι από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 ως το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των εργαζομένων σ' αυτόν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκε από 12.511 σε 11.376, δηλαδή κατά 9,1%.

Produced by