03
ΦΕΒ

Χρηματοοικονομικό σύμβουλο αναζητά η γραμματεία ΔΕΚΟ


 Χρηματοοικονομικό σύμβουλο αναζητά ο οποίος θα συνδράμει στην αναμόρφωση των προβληματικών δημοσίων επιχειρήσεων αναζητά από χθες η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ .

Με βάση την κείμενη νομοθεσία από χθες 3/2 ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση συμφωνίας – πλαισίου με θέμα: «Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΥΠΟΙΚ (ΕΓΔΕΚΟ) σε εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά και ελεγκτικά θέματα». Το ανρικείμενο σύμφωνα με την ΕΓ ΔΕΚΟ Θα έχει κόστος 900.000 ευρώ + ΦΠΑ.

Η Δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται στο διάστημα από 3 Φεβρουαρίου 2011 έως και 9 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 13:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 9η Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:00μμ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη

Produced by