03
ΦΕΒ

Πρόεδρος της ΚΕΔ ο Δημήτρης Ματζάβας


 Πρόεδρος της ΚΕΔ ορίστηκε χθες ο μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου Α.Ε., Δημήτρης Μαρζάβας, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Σε συνέχεια της έγκρισης της πρότασης, ο Δημήτρης Μαρζάβας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔ από τον Ιούλιο, αναλαμβάνει και την Προεδρία της Εταιρείας οι κύκλος εργασιών της οποίας έφτασε το 2010 τα 9,23 δις ευρώ εν΄ έκελισε το προηγούμενο χρόνο με έλλειμμα 124 εκ ευρώ

Produced by