03
ΦΕΒ

Eurobank EFG: Μελέτη για τον ρόλο των CDS στην κρίση


Τα βασικά χαρακτηριστικά των credit default swaps, ο ρόλος τους στην κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και κυρίως η επίδραση τους στην τρέχουσα ελληνική δημοσιονομική κρίση εξετάζονται στη μελέτη "Ο Ρόλος των Προθεσμιακών Συμβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου στην Κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοσιονομική Κρίση του 2010" της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank EFG, στην οποία προΐσταται ο καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης

Συγκεκριμένα, το spread ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2010, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση ευρωπαίων πολιτικών, ευρωπαϊκών εποπτικών φορέων αλλά και πολλών ερευνητών. Θεώρησαν ότι τα CDS χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση κερδοσκοπικών πιέσεων τόσο στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου όσο και στα ομόλογα των χωρών με ανάλογα δομικά προβλήματα με αυτά της Ελλάδας (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία).

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, η άνοδος του spread οφείλεται σε μια σειρά από μακροοικονομικούς παράγοντες όπως οι συνεχείς υποβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πιστωτικού γεγονότος μεσοπρόθεσμα εξαιτίας του υπερβολικού δημόσιου χρέους, και οι αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του δημοσίου χρέους.


Produced by