04
ΦΕΒ

Αλλάζει το άρθρο 99 του πτωχευτικού δικαίου


Ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες πτώχευσης ακόμη και για μικρές επιχειρήσεις και αναμόρφωση του άρθρου 99 θα περιλαμβάνει το νέο αναμορφωμένο πτωχευτικό δίκαιο το οποίο επεξεργάζονται από κοινού τα υπουργεία περιφερειακής ανάπτυξης και Επικρατείας με την εμπλοκή και του κ. Χάρη Παμπούκη.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 όποια εταιρεία απασχολεί πάνω από 20 άτομα και να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ μπορεί να έρθει σε συνεννόηση τουλάχιστο με το 51% των πιστωτών και να υποβάλλει πρόταση ρύθμισης των οφειλών χωρίς να κινδυνεύει με κατάσχεση. Η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μαζί με σχέδιο αναδιάρθρωσης και ορίζεται από αυτό διαμεσολαβητής που αποτιμά το πρόβλημα και κάνει πρόταση προς τους πιστωτές η οποία επικυρώνεται δικαστικά. Στην συνέχεια προβλέπονταν επικύρωση της συμφωνίας των πιστωτών από το εφετείο της έδρας της εταιρείας. Η τριπλή αυτή διαδικασία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο νομικό κόσμο και το οριστικό κλείσιμο πολλών ε επιχειρήσεων

Με την αναθεώρηση του νόμου η υποχρέωση αλλάζει . Εφεξής η εταιρία θα μπορεί να προχωρά σε ρύθμιση οφειλών ακόμη και αν είναι μικρή ( απασχολεί λιγότερο από 20 άτομα) για όποιο επίπεδο οφειλής ακόμη και αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία των πιστωτών . Εισάγεται δηλαδή η δυνατότητα δέσμευσης των μη συναινούντων πιστωτών αν υπάρχει συμφωνία στο 60% των απαιτήσεων των πιστωτών που παρίστανται στη συνέλευση.
Επίσης ,δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, δίνεται κατά το γαλλικό πρότυπο η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία συνδιαλλαγής.Άντ αυτού μπορούν οι πιστωτές και ο οφειλέτης να έχουν εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφεύγεται όπου είναι εφικτό (συνήθως όταν οι δανειστές είναι λίγοι και συνεργάζονται μεταξύ τους) η δημιουργία αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησης που συνεπάγεται μια τέτοια εκτός γραμμής διαδικασία .

Στην περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία συνδιαλλαγής δίνονται δύο δυνατότητες .Είτε να συνάπτουν τη συμφωνία απευθείας οι πιστωτές, είτε να συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών. Η δεύτερη, πιο δύσκολη διαδικασία αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει πληθώρα πιστωτών που είναι δύσκολο να συντονιστούν διαφορετικά.

Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δίνεται ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα μέρη με ενδεικτική αναφορά διαφόρων μέτρων από τα πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής υποχρεώσεων) μέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό όλες οι περιπτώσεις ανάλογα με την έκταση του προβλήματος της επιχείρησης.

Οι αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο επιχειρούν σύμφωνα με πληροφορίες να προσαρμόσουν τις διαδικασίες στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης . Οι αλλαγές που εξετάζονται και άλλες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού θα πρέπει να περάσουν και από την έγκριση του υπουργείου δικαιοσύνης πριν πάρουν την μορφή νόμου.

Ανδρέας Δανός

Produced by