04
ΦΕΒ

Έλλειμμα 104 χιλ. ευρώ στην Α΄Δ.Ο.Υ Κατερίνης


Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ύστερα από έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην Α΄ Δ.Ο.Υ Κατερίνης διαπιστώθηκε έλλειμμα 104 χιλ. ευρώ στην αποθήκη δημόσιου υλικού.

Σε βάρος του υπαλλήλου κινήθηκε η πειθαρχική και ποινική διαδικασία.

Produced by