07
ΦΕΒ

Με πλειστηριασμούς απειλεί το ΥΠΟΙΚ για χρέη 5,8 εκ από ακίνητα


Με πλειστηριασμούς απειλεί το υπουργείο οικονομικών 382 κατοίκους του εξωτερικού με ακίνητα στην Ελλάδα συνολικής αξία 283,8 εκ ευρώ οι οποίοι μέσω διασταυρώσεων βρέθηκαν να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψος 5,8 εκ ευρώ.
 
Συγκεκριμένα το ΥΠΟΙΚ παρέχει προθεσμία μέχρι την 4 Μαρτίου 2011, για να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών τους . Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών συμπεριλαμβανόμενου και του πλειστηριασμού, για όσους δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Σε δεύτερη διασταύρωση των στοιχείων των 382 οφειλετών, οι 170 δεν έχουν δηλώσει εισοδήματα υποκείμενα σε φορολόγηση το διάστημα 2008-2010, ενώ επί 77 φορολογουμένων με αξία ΕΤΑΚ άνω του ενός εκ. ευρώ οι 62 είτε δεν υποβάλλουν δήλωση, είτε τα δηλούμενα εισοδήματα τους είναι μικρότερα των 20.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε εκτεταμένη παράλειψη υποβολής δηλώσεων από μέρους των υπόχρεων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, γι' αυτό και θα διενεργηθεί διευρυμένος έλεγχος στους φερόμενους κατοίκους εξωτερικού για να διερευνηθεί η παραβατικότητα αυτής της ομάδας φορολογουμένων και να τους επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Τέλος, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 Οκτωβρίου 2010 από διασταύρωση οφειλετών με χρέη από φόρους κληρονομιάς άνω των 10.000 ευρώ έκαστος, είχαν εντοπιστεί 581 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 22,3 εκ. ευρώ, οι οποίοι δεν εμφανίζονταν κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στο περιουσιολόγιο του ΤΑΧΙS ή η ακίνητη περιουσία τους ήταν μικρότερης αξίας από την οφειλή τους από τον φόρο κληρονομιάς. Για τους οφειλέτες αυτούς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις μέσω των Δ.Ο.Υ. των κληρονομούμενων, προκειμένου να εντοπιστούν τα κληρονομιαία ακίνητα από τις αποδοχές κληρονομιάς και να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των ακινήτων. Από τους 242 οφειλέτες που έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί προέκυψε ότι 189 οφειλέτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις Ε-9, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση και ως εκ τούτου δεν έχουν υπολογιστεί και οι τυχόν αναλογούντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας τους. Οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των εντοπισθέντων.

Τέλος το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις Ε-9 ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις αποκρύπτοντας ακίνητα, να προχωρήσουν στην άμεση υποβολή όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων και τροποποιητικών αυτών, εξοφλώντας ταυτόχρονα όλες τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από αυτές. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης τους, η διενέργεια ελέγχου σε αυτούς θα γίνει κατά προτεραιότητα. Ευνόητο είναι ότι για τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα ακίνητα, θα κινηθούν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, συμπεριλαμβανόμενου και του πλειστηριασμού.

Ανδρέας Δανός
Produced by