08
ΦΕΒ

H κυβέρνηση προωθεί δράσεις με στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης


To σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, με στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον παραγωγό και τον επαγγελματία επιχειρεί η κυβέρνηση.

Για το σκοπό αυτό καλούνται η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι προτάσεις, όπως αναφέρει η απόφαση του ειδικού γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Εμ. Πατεράκη, θα αφορούν την αναβάθμιση των μηχανισμών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι ύψους 1.500.000 ευρώ και οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως την 31η Μαρτίου 2010.

Produced by