08
ΦΕΒ

Επιχείρηση- νοικοκύρεμα


Να «σπάσει το κλειστό κύκλωμα των δημοσίων προμηθειών» επιχειρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξεκινώντας απογραφές και ελέγχους για το συμμάζεμα των δημόσιων συμβάσεων.

Ειδικότερα, για να ξέρουμε που χρωστάει το ελληνικό δημόσιο και τι συμβάσεις «τρέχουν» , σίγουρα κατ’ επιθυμία της τρόικας, μάλλον όχι όμως απο απαίτηση της, άρχισαν να καταγράφονται τα προβλήματα και να αναλαμβάνονται σχετικές δράσεις.

Εικόνα για κάθε διαγωνισμό δεν υπάρχει ως τώρα, καθώς μόλις το3% εκτελείται απο τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, με το υπόλοιπο 97% να το αναλαμβάνουν οι εκάστοτε φορείς.Καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, προμήθειες πολυτελείας και στημένες προδιαγραφές είναι τα κυριότερα μελανά σημεία.

Μέσα σε δέκα χρόνια εκκρεμούν 325 διαγωνισμοί, εκ των οποίων στην περίοδο 2008-2010 αντιστοιχούν οι 227!

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός πως σε μια τριετία έχουν αποσφραγιστεί και κατακυρωθεί 139 διαγωνισμοί με έναν ή δυο διαγωνιζόμενους. Είτε λοιπόν η συμμετοχή ήταν ελλιπής, που είναι και το επικρατέστερο αρνητικό σενάριο, είτε απορρίφθηκαν οι φάκελοι, είτε αποσύρθηκαν απο το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι.

Όσο για τις πολυτελείς προμήθειες, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός για λαμπάκια του Δήμου Αθηναίων, ύψους 200.000 ευρώ! Και φυσικά δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, καθώς υπενθυμίζουμε πως προ μηνών, ογδόντα στολές της δημοτικής αστυνομίας κόστισαν 430.000 ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών, έχει ξεκινήσει «εκστρατεία» με επτά παρεμβάσεις στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς.

Πλέον, σύμφωνα με την ενημέρωση του υφυπουργού περιφερειακής ανάπτυξης, κ. Ντίνου Ρόβλια, απο «κόσκινο» θα περνά κάθε νέα αίτηση έγκρισης προμήθειας, για το κατά πόσο αυτή είναι αναγκαία.

Όλα τα αιτήματα επανεξετάζονται και οι φορείς θα πρέπει να επανυποβάλουν αιτήματα τους για την έγκριση της προμήθειας, εκτός βέβαια εάν ο διαγωνισμός «τρέχει» ήδη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προκηρύξεων προμήθειας θα περνούν απο δημόσια διαβούλευση δέκα ημερών, για να μπει ένα φρένο στις φωτογραφικές προκηρύξεις, με τη συμμετοχή του «κοινού», φυσικά.

Με εντολή πλέον θα ζητούνται δείγματα των προς προμήθεια υλικών μόνο από τον ανάδοχο. Πέραν των καθυστερήσεων που σημειώνονταν, εάν το κόστος του δείγματος ήταν μεγάλο, δεν προσέρχονταν οι ενδιαφερόμενοι καν στον διαγωνισμό.


Αλλαγές τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων όρων της σύμβασης μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν θα γίνονται δεκτές. Που εντοπιζόταν το δημόσιο συμφέρον, όταν ζητούνταν μετά την ανάθεση αλλαγές στις στολές παραλλαγής, για να γίνουν απο τετράχρωμες τρίχρωμες;


Η διακοπή των διαγωνισμών δεν θα επιτρέπεται εκτός εάν έτσι προβλέπει ο νόμος ή εάν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση αναστολής, περίπου για δέκα μέρες.

Τέλος, απαγορεύτηκε η κατακύρωση διαγωνισμών μετά την παρέλευση του διπλάσιου χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ήδη έχει δοθεί εντολή για ακύρωση 16 διαγωνισμών των ετών 2003-2007.

Παράλληλα, με κυβερνητική απόφαση, έχει αποφασιστεί να απογραφούν όλες οι δημόσιες συμβάσεις των φορέων της χώρας, καθώς συνολική εικόνα δεν υπάρχει, ούτε και κεντρική βάση δεδομένων για έργα προμήθειες και υπηρεσίες. Ωστόσο, το χρονικό πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δεν είναι ακόμα γνωστό.

Άννα Αραμπατζή
Produced by