08
ΦΕΒ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου το «ηλεκτρονικό» Ε9


 Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του υπουργείου οικονομικών.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων με τον συμβατικό τρόπο υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Produced by