09
ΦΕΒ

ΓΣΕΒΕΕ: Θα χαθούν 1 στις 4 επιχειρήσεις σύντομα


Λουκέτο για πάνω από μια στις τέσσερεις επιχειρήσεις εκτιμάται πως θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 225.000 επιχειρήσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί οτι από την προηγούμενη έρευνα του Ιουλίου 2010 ο αριθμός ‘έχει αυξηθεί κατά 50.000 επιχειρήσεις.

Τα νούμερα αυτά μεταφράζονται σε πάνω από 320.000 θέσεις απασχόλησης έως το τέλος του 2011.


Στον τομέα της απασχόλησης, συνεχίζεται η απώλεια θέσεων αφού σχεδόν η 1 στις 4 επιχειρήσεις (24,1%) αναγκάστηκε να μειώσει το προσωπικό της ενώ μόνο το 3,5% των επιχειρήσεων του δείγματος προχώρησε σε προσλήψεις . Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 100.000 περίπου θέσεων εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2010 (έναντι 88.000 το 1ο εξάμηνο του 2010). Η απώλεια θέσεων εργασίας είναι υψηλότερη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος, αφού το ποσοστό εκεί υπερβαίνει το 35%.

Επιπλέον, σχεδόν 3 στους 10 επιχειρηματίες που απασχολούν προσωπικό (27,2%), προβλέπουν ότι το 1ο εξάμηνο του 2011 θα προχωρήσουν σε μείωση του προσωπικού τους, ενώ μόνο το 4,9 % δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις. Με το πιο μετριοπαθές σενάριο υπολογίζεται ότι είναι επισφαλείς άλλες 110.000 θέσεις εργασίας για το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Στην έρευνα υπογραμμίζεται πως η ελαφρά υποχώρηση των δυσμενών προβλέψεων για την απασχόληση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της έρευνας του Ιουλίου 2010 για το 2ο εξάμηνο του 2010, θα πρέπει να συνδυαστεί:

Α) Με την πολιτική για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης που υιοθετήθηκε – προγράμματα ΟΑΕΔ (έπειτα και από σχετικές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ).
Β) Οι μικρές επιχειρήσεις εξάντλησαν τις δυνατότητες μείωσης του προσωπικού ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης, με το επόμενο – και πιθανότερο– βήμα να είναι το «λουκέτο».


Το 68% των επιχειρηματιών προβλέπει επιδείνωση της κατάστασης:
 στον κύκλο εργασιών το 70%
 στη ρευστότητα το 74,3%
 στη ζήτηση το 70,5%
 στις παραγγελίες το 70,8%.
 στις επενδύσεις: αύξηση προβλέπει μόνο το 3,2%, μείωση το 43,2% και στασιμότητα το 37,9%

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι προσδοκίες είναι χειρότερες από εκείνες των δύο προηγούμενων ερευνών, στοιχείο που δείχνει ότι το οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις βρίσκεται στο χειρότερο σημείο. Εκφράζονται, έτσι, σοβαρά ερωτηματικά κατά πόσο κάτω από το βαρύ αυτό κλίμα, οι επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν σε χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ.

Οφειλές

Παράλληλα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, η έλλειψη ρευστότητας έχουν ιδιαίτερη επίπτωση, καθώς σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει οφειλές στο ΙΚΑ . Οι 3 στις 10 επιχειρήσεις έχουν οφειλές στην Εφορία (27,3%) σε δάνεια (28,4%) και σε ενοίκιο (29,3)%.

Ειδικότερα, «σε σχέση με την καταβολή του ενοικίου το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην Αττική (33,7%), γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη έναρξης ενός διαλόγου για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οφειλές σε ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ , ύδρευση – έχουν 3 στις 10 επιχειρήσεις (30,8%) και σε προμηθευτές (31,9%). Καθίσταται, επομένως επιτακτικό το αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ για μείωση του ΦΠΑ στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ (σήμερα είναι 13%).

Τέλος, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (36,3%) έχουν καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ , ποσοστό που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού. «Το γεγονός αυτό καθιστά πλέον επίκαιρο το αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με μια ρύθμιση για την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) με την καταβολή ανά δίμηνο ενός ποσοστού 20% επί της τρέχουσας εισφοράς. Εξάλλου, το αίτημα αυτό βρίσκει σύμφωνες και τις 8 στις 10 επιχειρήσεις (79%) του δείγματος».

Τράπεζες

Όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση, οι 8 στις 10 επιχειρήσεις, το 2ο εξάμηνο του 2010, δεν απευθύνθηκαν σε τράπεζα για χρηματοδότηση αλλά και από το 20,1% των επιχειρήσεων που απευθύνθηκε μόνο για το 31,8% έγινε δεκτό το αίτημά τους. Σϋμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η έλλειψη ρευστότητας και το αρνητικό οικονομικό κλίμα, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ότι το τραπεζικό σύστημα και ο χρηματοπιστωτικός τομέας γενικότερα έχει αποκοπεί πλήρως από την πραγματική οικονομία.

Παράλληλα, περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι τράπεζες δεν στηρίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων, όπως το ΤΕΜΠΜΕ και το ΕΤΕΑΝ, αλλά επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις και όρους.

Η δυσαρέσκεια αυτή, αποτυπώνεται επίσης στο ότι περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις (85,9%) προτιμούν να στηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις έστω και αν αυτό οδηγήσει και σε κλείσιμο μιας τράπεζας. Τέλος, 6 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος θεωρούν αναγκαία τη δημιουργία ενός ισχυρού κρατικού πυλώνα που θα προωθήσει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης με τη συνένωση της Εθνικής Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Απαντώντας στο ποια μορφή δράσης θεωρούν ως αποτελεσματικότερη, το δείγμα επέλεξε τη συμμετοχή στις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου. Ωστόσο, σημαντική αύξηση σημειώνει η τάση για οργανωμένη στάση πληρωμών προς το Δημόσιο .
Produced by