09
ΦΕΒ

ΤτΕ: Άνοδος των επιτοκίων το 2010


Άνοδος σημειώθηκε στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων κατά το 2010, ενώ μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα επιτόκια το Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το επιτόκιο για καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος από τα νοικοκυριά αυξήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 στο 3,68% από 2,10% που ήταν ένα χρόνο πριν.

Συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, τα επιτόκια όλων των κατηγοριών παρουσίασαν άνοδο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί στη στεγαστική πίστη το επιτόκιο των δανείων που διατηρείται σταθερό έως πέντε χρόνια το οποίο μειώθηκε κατά 0,65%.


Στο σκέλος των χορηγήσεων την καταναλωτική πίστη το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (το οποίο περιλαμβάνει και τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών) αυξήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 στο 14,40% από 14,08% που ήταν το Δεκέμβριο του 2009. Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε στο 6,79% από 5,81%.

Στην επιχειρηματική πίστη για δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο το Δεκέμβριο του 2010 αυξήθηκε στο 6,32% από 4,70%, ενώ για ποσά μεγαλύτερα του ενός εκατομμυρίου το επιτόκιο αυξήθηκε αντιστοίχως στο 4,95% από 3,23% που ήταν πριν από δώδεκα μήνες. Στη στεγαστική πίστη το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο της αγοράς αυξήθηκε ελαφρώς στο 3,65% από 3,08%, στην κατηγορία των στεγαστικών δανείων με κλειδωμένο επιτόκιο έως 5 έτη το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,,95% από 4,60%.


Produced by