14
ΦΕΒ

Πώς και πότε υποβάλλουν δήλωση ακινήτων τα φυσικά και νομικά πρόσωπα


Αυτοτελώς μεν αλλά τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των φορολογικών δηλώσεων θα υποβληθούν για το 2011 η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών .

Σύμφωνα με ίδια εγκύκλιο η όσοι από τους υπόχρεους δ επιλέξου να υποβάλουν το E9 ηλεκτρονικά θα έχουν προθεσμία υποβολής μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2011 Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 δύνανται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.
 
Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 υποβάλλονται ή αποστέλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μετά την παραλαβή τους, καταχωρούνται αυτοτελώς στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
Produced by