15
ΦΕΒ

ΤτΕ: Έμφαση στη μείωση των δαπανών


 Ύφεση ίση με 3% του ΑΕΠ και ίσως υψηλότερη και αδυναμία δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα προβλέπει για το 2011 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιώργος Προβόπουλος στην ενδιάμεση έκδοση για την νομισματική πολιτική .

Στην έκθεσή του ο κ. Προβόπουλος μιλά για επανεξέταση των οριζόντιων μέτρων για την μείωση του ελλείμματος υπονοώντας ότι δεν είναι όσο πρέπει αποτελεσματικά και ζητά να γίνουν προσαρμογές . Σημειώνει ότι η μεγάλη μείωση των επενδύσεων αλλά και της ιδιωτικής κατανάλωσης έχει μειώσει και το δυνητικό ΑΕΠ , δηλαδή την προοπτική αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας . Είναι όμως πιο αισιόδοξος για την πορεία του πληθωρισμού για τον οποίο προβλέπει ότι θα υποχωρήσει από το 5,2% του Δεκεμβρίου .

Απαισιόδοξη είναι η πρόβλεψη για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα τον επόμενο χρόνο Τονίζει συγκεκριμένα η χρηματοδότηση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα αναμένεται να σημειώσει μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής κατά το 2011. Περιοριστική επίδραση στη δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό αλλά και τη διάθεση για ανάληψη χρέους από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί η εξασθένηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων κατων νοικοκυριών.

Το ίδιο απαισιόδοξη είναι η πρόβλεψη για την αύξηση της απασχόλησης με την μεγαλύτερη πίεση να εντοπίζεται στους μακροχρόνια άνεργους τους νέους και τις γυναίκες .

Ο διοικητής της ΤτΕ παρεμβαίνει και στο φαινόμενο του κινήματος «δ εν πληρώνω» τονίζοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν φαινόμενα άρνησης που δημιουργού ρήγματα στο κοινωνικό κράτους δικαίου και να γενικευτούν θα υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική πρόοδο .

Σημειώνει επίσης ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ( δείχνοντας έτσι και τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς ) ότι οι αλλαγές δεν επιβάλλονται από το μνημόνιο αλλά αποτελούν μέρος μιας μεγάλης πορείας ανασυγκρότησης της χώρας .

Σε γενικές γραμμές ο διοικητής της ΤτΕ τονίζει ότι μετά το καλό ξεκίνημα που έγινε το ζητούμενο είναι άμεσα μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης αλλά και την μείωση του δημόσιου χρέους και προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Συγκεκριμένα ζητά :

• Ενεργητικές πολιτικές για την ενίσχυση των επενδύσεων, με την αξιοποίηση των νέων νόμων για τα κίνητρα επενδύσεων και το ΕΤΕΑΝ, ταχύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ και ενθάρρυνση της αποταμίευσης με την κατάλληλη φορολογική πολιτική

• Περιορισμό των δαπανών φορέων της γενικής κυβέρνησης, με αναδιαρθρώσεις και δομικές αλλαγές όπως: αναδιάρθρωση των ζημιογόνων ΔΕΚΟ , παύση λειτουργίας μη αναγκαίων φορέων του δημόσιου τομέα και συγχώνευση άλλων, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης με εξορθολογισμό του συστήματος αμοιβών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, εξέταση της δυνατότητας για περαιτέρω συγκράτηση
των αμυντικών δαπανών.

• Βελτίωση της λειτουργίας και ενίσχυση των δημοσιονομικών θεσμών με έμφαση στην ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών, στην αύξησης διαφάνειας και στη βελτίωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει εν προκειμένω η θέσπιση αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων για το ύψος και το ρυθμό μεταβολής βασικών δημοσιονομικών μεγεθών.

• Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, στην οποία μπορεί να συμβάλει η αξιόπιστη καταγραφή και στη συνέχεια η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

• Περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, που είναι εφικτή αν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης, σε συνδυασμό με ην απλοποίηση των κανόνων του φορολογικού συστήματος.

• Εφαρμογή σαρωτικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ανατρέψουν παρωχημένες δομές και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική λειτουργία της οικονομίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν την υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευελιξίας στην
αγορά εργασίας και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, τη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικών συνθηκών στις αγορές, την άρση των εμποδίων για τη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα. Όσο πιο γρήγορα και σωστά προωθηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τόσο πιο γρήγορα θα έλθει η ανάπτυξη.

Α.Δ.


Produced by