15
ΦΕΒ

Με μειωμένο επιτόκιο η έκδοση


Το ποσό των 390 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΔ) 13 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Ιανουαρίου.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 3,85% έναντι 4,1% στην προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η έκδοση για την κάλυψη των γραμματίων που έληγαν υπερκαλύφθηκε κατά 5,08 φορές έναντι υπερκάλυψης κατά 4,98 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Ξένοι επενδυτές αγοράσαν πάνω από 60% της έκδοσης, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου.  Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατ. ευρώ.
Produced by