15
ΦΕΒ

Βελτίωση αποτελεσμάτων στις ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος


Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους παρουσίασαν κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2009-2010 οι ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, οι οποίες επωφελούνται σε περιορισμένη κλίμακα από το συνεχιζόμενο ράλι των τιμών του προϊόντος στη διεθνή αγορά, λόγω των μειωμένων όγκων παραγωγής και της προπώλησης σημαντικών ποσοτήτων της νέας παραγωγής τους, βάσει συμβολαίων, σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τρέχουσες.

Αυξημένη κερδοφορία ή και επάνοδο από αρνητικά σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψαν οι περισσότερες επιχειρήσεις του τομέα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τους ισολογισμούς που παρουσίασαν για την περίοδο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010 είκοσι τέσσερις βιομηχανίες του κλάδου με συνολικές πωλήσεις 326,75 εκατ. ευρώ:

* Η εταιρεία S.K.L. πραγματοποίησε πωλήσεις 15,04 εκατ. ευρώ, έναντι 14,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+2,7%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 97.000 ευρώ, έναντι 59.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 351.000 ευρώ.

* Η εταιρεία Βαμβακουργία Βοιωτίας πραγματοποίησε πωλήσεις 8,12 εκατ. ευρώ, έναντι 11,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-26,3%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,72 εκατ. ευρώ, έναντι 123.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,05 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Βάμβαξ πραγματοποίησε πωλήσεις 1,92 εκατ. ευρώ, έναντι 3,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση

(-50,9%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 598.000 ευρώ, έναντι ζημιάς 583.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 465.000 ευρώ.

* Η εταιρεία Βιολάρ πραγματοποίησε πωλήσεις 47,68 εκατ. ευρώ, έναντι 42,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+13,2%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 3,01 εκατ. ευρώ, έναντι 915.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,61 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Δακάρ πραγματοποίησε πωλήσεις 7,84 εκατ. ευρώ, έναντι 4,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+64%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 167.000 ευρώ, έναντι 108.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,26 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Δυτικού Πέλλας πραγματοποίησε πωλήσεις 11,76 εκατ. ευρώ, έναντι 8,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+40,8%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 771.000 ευρώ, έναντι ζημιάς 50.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,59 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Ημαθίας πραγματοποίησε πωλήσεις 8,55 εκατ. ευρώ, έναντι 9,79 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-12,7%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 758.000 ευρώ, έναντι 185.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,22 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Ηράκλειας πραγματοποίησε πωλήσεις 8,18 εκατ. ευρώ, έναντι 9,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-13,3%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 139.000 ευρώ, έναντι 345.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,38 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας πραγματοποίησε πωλήσεις 10,32 εκατ. ευρώ, έναντι 15,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-34,2%), οι οποίες απέδωσαν ζημιά προ φόρων 85.000 ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 311.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 764.000 ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Θράκης πραγματοποίησε πωλήσεις 14,18 εκατ. ευρώ, έναντι 12,94 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+9,6%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι 430.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,74 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Καβάλας πραγματοποίησε πωλήσεις 5,34 εκατ. ευρώ, έναντι 4,80 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+11,3%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 254.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,54 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Αγγελούσης πραγματοποίησε πωλήσεις 14,90 εκατ. ευρώ, έναντι 16,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-9,4%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι 1,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,43 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας πραγματοποίησε πωλήσεις 22,98 εκατ. ευρώ, έναντι 13,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+76,5%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 199.000 ευρώ, έναντι 53.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,49 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Εκκοκκιστήρια Σερρών πραγματοποίησε πωλήσεις 4,65 εκατ. ευρώ, έναντι 3,60 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+29,2%), οι οποίες απέδωσαν ζημιά 145.000 ευρώ, έναντι ζημιάς 782.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 182.000 ευρώ.

* Η εταιρεία Εξι Αλφα πραγματοποίησε πωλήσεις 7,02 εκατ. ευρώ, έναντι 11,56 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-39,3%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 430.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,56 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Θρακικά Εκκοκκιστήρια πραγματοποίησε πωλήσεις 8,12 εκατ. ευρώ, έναντι 11,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-28,4%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,13 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 601.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,31 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Κάπα - Σίγμα πραγματοποίησε πωλήσεις 23,84 εκατ. ευρώ, έναντι 21 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+13,5%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,23 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 1,48 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,07 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Καραγιώργου Ν. Αφοί πραγματοποίησε πωλήσεις 32,27 εκατ. ευρώ, έναντι 39,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-17,8%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι 8.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,82 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Καφαντάρης - Παπακώστας πραγματοποίησε πωλήσεις 18,23 εκατ. ευρώ, έναντι 14,60 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+24,9%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 1,83 εκατ. ευρώ, έναντι 5,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, τα οποία όμως οφείλονταν σε έκτακτα, μη λειτουργικά έσοδα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,69 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Κλωναρίδης πραγματοποίησε πωλήσεις 12,06 εκατ. ευρώ, έναντι 14,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-17%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 3.000 ευρώ, έναντι 1,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 558.000 ευρώ.

* Η εταιρεία Μάρκου πραγματοποίησε πωλήσεις 17,54 εκατ. ευρώ, έναντι 10,96 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+60%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 601.000 ευρώ, έναντι 1,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,07 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Ουσουλτζόγλου πραγματοποίησε πωλήσεις 9,57 εκατ. ευρώ, έναντι 10,03 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-4,6%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 476.000 ευρώ, έναντι 219.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,16 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Σιάρκος πραγματοποίησε πωλήσεις 12,18 εκατ. ευρώ, έναντι 11,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+8,8%), οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων 589.000 ευρώ, έναντι 349.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,48 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία Σουλιώτης πραγματοποίησε πωλήσεις 4,46 εκατ. ευρώ, έναντι 3,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+44,8%), οι οποίες απέδωσαν ζημιά προ φόρων 910.000 ευρώ, έναντι ζημιάς ενός εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν ζημιά ύψους 363.000 ευρώ.

Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασαν οι 17 από τις 24 επιχειρήσεις. Οι συνολικές πωλήσεις τους, ύψους 326,75 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 2,7%.

Produced by