15
ΦΕΒ

ΡΑΕ: Έλεγχοι στις εταιρίες ηλεκτρισμού


Στο «μικροσκόπιο» της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπαίνουν οι εταιρίες παροχής ηλεκτρισμού, με στόχο την προστασία του καταναλωτή. Ειδικότερα, μετά από μια σειρά αναφορών  για αθέμιτες πρακτικές και παραπλανητική διαφήμιση,  η Αρχή ζήτησε από τις 12 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να προσκομίσουν μέσα σε είκοσι ημέρες:

1. Τυπικές Συμβάσεις Προμήθειας (υφιστάμενες και προτεινόμενες) που συνάπτει η εταιρεία  με τους Πελάτες της, όπου περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί προσφερόμενοι όροι.

2. Τις ισχύουσες χρεώσεις (τιμολόγια) για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προμήθειας στον καταναλωτή πριν τη σύναψη της Σύμβασης.

Μάλιστα, όπως τονίζεται προς τις εταιρίες, οφείλουν να παρέχουν στη ΡΑΕ «τα έγγραφα και τα στοιχεία που ζητά προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, δεδομένου ιδίως του ότι η κατ’ επανάληψη και συστηματική παραβίαση από την εταιρεία των υποχρεώσεων δύναται να επιφέρει την ανάκληση της χορηγηθείσας Άδειας Προμήθειας».


Κινούμενη πάλι προς την ίδια κατεύθυνση η ΡΑΕ εξέδωσε και οδηγίες προς τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταξύ αυτών, αναφέρεται πως ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία της δικής του κατανάλωσης, αλλά και να ελέγξει τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες του συμβολαίου( δείτε το σχετικό οδηγό).


Άννα Αραμπατζή

Produced by