15
ΦΕΒ

ΥΠΑΑ: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής τραπεζών για το ταμείο JEREMIE


Ξεκινά η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την επιλογή των Τραπεζών που θα συμμετάσχουν στην προώθηση και υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JEREMIE και συγκεκριμένα του χρηματοπιστωτικού προϊόντος: «Εργαλείο Επιμερισμού Κινδύνου και Συγχρηματοδότησης για επενδύσεις από επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑ, το συγκεκριμένο προϊόν, συνολικού ύψους 180 εκ €, συγχρηματοδοτείται με ποσό 90 εκ € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Μακεδονία – Θράκη», « Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013. Tα υπόλοιπα 90 εκ € θα συνεπενδυθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μόλις δημοσιεύθηκε.

Η Πρωτοβουλία JEREMIE έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να αξιοποιήσουν μέρος των κοινοτικών πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων που προορίζονται για τις ΜμΕ, μέσα από την εφαρμογή χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές, όπως δάνεια και εγγυήσεις δανείων. Στο πλαίσιο του JEREMIE, η χρηματοδότηση χορηγείται στις ΜμΕ μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (Financial Intermediaries).

Η Πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε σήμερα, απευθύνεται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Οργανισμούς τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν συγκεκριμένους όρους και κριτήρια. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες μπορούν να εξασφαλίσουν τα σχετικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και περιλαμβάνονται τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων, από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων. Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική.

• http://www.eif.org – στην ενότητα Calls For Expression of Interest

• http://www.espa.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις

• http://www.digitalplan.gov.gr – στις ενότητες JEREMIE και Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις

Produced by