16
ΦΕΒ

ΥΠΟΙΚ: Νέα απόφαση για τους μηχανικούς


Tη δυνατότητα ο τελικός (προσωρινός) πίνακας ο οποίος κανονικά υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, να υπογράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις από άλλον μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων αναγράφονται στους υποβαλλόμενους πίνακες, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση ο ιδιοκτήτης της οικοδομής έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. ότι απαραίτητο στοιχείο του ζητηθεί.

Αναλυτικά η απόφαση του ΥΠΟΙΚ έχει ως εξής:

Όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και όπως αναφέρεται στην 1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ1230/8.8.1996 ερμηνευτική διαταγή τη συμπλήρωση και την υπογραφή του Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα υποχρεούται να κάνει ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.

Ωστόσο, επειδή μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και κατά την υποβολή του Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα έχουν προκύψει πολλές φορές προβλήματα σχετικά με τον επιβλέποντα μηχανικό, όπως το ότι αρνείται λόγω προσωπικών διαφορών με τον ιδιοκτήτη της οικοδομής να υπογράψει τον Τελικό (Προσωρινό) Πίνακα ή διότι έχει αποβιώσει, γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία μας στις περιπτώσεις αυτές ο Τελικός (Προσωρινός) Πίνακας να υπογράφεται από άλλον μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων αναγράφονται στους υποβαλλόμενους πίνακες, ο δε ιδιοκτήτης της οικοδομής να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. ό, τι απαραίτητο στοιχείο του ζητηθεί.


Produced by