16
ΦΕΒ

Στο... σκαμνί η Ελλάδα για τους περιορισμούς των επενδύσεων


Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν για τις αυστηρές προδιαγραφές που περιορίζουν τις επενδύσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος στη χώρα.

Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η Κομισιόν, οι περιορισμοί που θέτουν όριο στο ανώτατο ποσοστό των επενδύσεων αντιβαίνουν στο Κοινοτικό Δίκαιο.

Υπενθυμίζεται δε, πως τον Νοέμβριο του 2008 είχε ζητηθεί από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, αλλά οι ελληνικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή.

Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωση της η Επιτροπή επισημαίνει πως η ελληνική νομοθεσία δεν διευκρινίζει το ποιες εταιρίες και κλάδοι δεσμεύονται από αυτό τον περιορισμό. 


Κομισιόν: Αλλάξτε τη φορολογική νομοθεσία

 Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως σήμερα από την Ελλάδα να αλλάξει τη φορολογική νομοθεσία της, καθώς διαπίστωσε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των κεφαλαίων τα οποία διατηρούν στην αλλοδαπή οι κάτοικοι Ελλάδας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, στο πλαίσιο της ελληνικής φορολογικής αμνηστίας, για τα δηλωμένα κεφάλαια που μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα παρέχεται το πλεονέκτημα χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή από ό,τι για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα στο εξωτερικό.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι που εκουσίως δηλώνουν κεφάλαια κατατεθειμένα στο εξωτερικό μπορούν να επωφεληθούν από προσωρινή φορολογική αμνηστία. Επιπλέον, εάν μεταφέρουν τα εν λόγω δηλωμένα κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, για διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, καταβάλλουν φόρο 5% επί των κεφαλαίων, ενώ ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα εκτός Ελλάδος είναι 8%.

Για την Κομισιόν οι όροι αυτοί αντιβαίνουν με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.


Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή «αιτιολογημένης γνώμης», ενώ εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Produced by