16
ΦΕΒ

ΤτΕ: Μειωμένες οι αποδόσεις των ομολόγων τον Ιανουάριο


Μειώθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομλόγων στη δευτερογενή αγορά τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στην εγχώρια αγορά ομολόγων οι τιμές των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σημαντικάστα 707 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να μειωθούν αναλόγως.

Ειδικότερα,  η απόδοση του 3τούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 1,13% στο 13,20% στο τέλος Ιανουαρίου ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 1,12% στο 11,43% . Μικρότερα κέρδη σημείωσαν οι τιμές των πιο μακροπρόθεσμων ομολόγων, όπως του 30ετούς του οποίου η απόδοση περιορίστηκε κατά 0,68% στο 8,64%.

Το spread μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερμανικού σημείωσε σημαντική αποκλιμάκωση στο 8,67% (867 μονάδες βάσης) από 9,06% που είχε διαμορφωθεί τον Δεκέμβριο του 2010.

Μικτή πάντως ήταν η εικόνα τον πρώτο μήνα του 2011 στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Στις ΗΠΑ , οι τιμές των τίτλων μακροπρόθεσμης διάρκειας υποχώρησαν και οι αποδόσεις αυξήθηκαν, ενώ οι τίτλοι βραχυπρόθεσμης διάρκειας κατέγραψαν μικρά κέρδη. Στην Ευρωζώνη , οι τιμές των γερμανικών και γαλλικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν σημαντικές απώλειες, με τις αποδόσεις στις βραχυπρόθεσμες διάρκειες να ανέρχονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών.

Επιπρόσθετα, στις "περιφερειακές" αγορές της Ευρωζώνης οι τιμές υποχώρησαν και οι αποδόσεις αυξήθηκαν ελαφρώς, με εξαίρεση τις τιμές των ελληνικών τίτλων που κατέγραψαν σημαντικά κέρδη σε όλες τις διάρκειες.

Produced by