17
ΦΕΒ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του σχολικού πληθυσμού στα γυμνάσια/γενικά λύκεια, το σχολικό έτος 2008/2009


Αύξηση του σχολικού πληθυσμού στα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια της χώρας, καταγράφηκε κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2008/2009, σε σύγκριση με το σχολικό έτος 2007/08.

Ειδικότερα, από τη σχετική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν τα εξής:

- Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση 0,1% στα γυμνάσια και αύξηση 0,8% στα γενικά λύκεια

- Οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 0,6% στα γυμνάσια, ενώ μειώθηκαν κατά 0,1% στα γενικά λύκεια

- Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 3,3% στα γυμνάσια και κατά 1,7% στα γενικά λύκεια

- Η αναλογία μαθητών προς το διδακτικό προσωπικό το 2008/09 ήταν 6,6 προς 1 για τα γυμνάσια και 7,9 προς 1 για τα γενικά λύκεια.

Όσον αφορά στη συγκέντρωση του σχολικού πληθυσμού, η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 33,9% στα γυμνάσια και το 35,4% στα γενικά λύκεια.

 

Produced by