18
ΦΕΒ

ΤτΕ: Στο 10,5% το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2010


 Στο 10,5% του ΑΕΠ της χώρας διαμορφώθηκε το 2010 το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος του 2010 το έλλειμμα μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2009 και διαμορφώθηκε στα 24 δις ευρω.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν την μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση του πλεονάσματος του Ισοζυγίου των υπηρεσιών. Στον αντίποδα, το πλεόνασμα του Ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε εν ω το έλλειμμα του Ισοζυγίου εισοδημάτων παρουσίασε μικρή αύξηση.

Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 8% (2,5 δις.ευρω) στα 28,2 δις.ευρώ οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 3,8 δις.ευρω. Οι εξαγωγές (εκτός των καυσίμων) αυξήθηκαν μόλις κατά 1,3% ενώ οι πληρωμές περιορίστηκαν κατά 12,6% (3,5 δις.ευρω). Αντιθέτως η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα οι πληρωμές για αγορές καυσίμων να αυξηθούν κατά 13,6%. Σημαντική αύξηση κατά 61% κατέγραψαν οι εξαγωγές καυσίμων, οι οποίες αφορούν κυρίως παράγωγα προϊόντα του πετρελαίου με μικρή όμως εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Στο Ισοζύγιο υπηρεσιών το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 590 εκατ. ευρώ χάρη στην αύξηση που κατέγραψε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) αυξήθηκαν κατά 13,8%. Αντίθετα το τουριστικό συνάλλαγμα μειώθηκε κατά 786 εκατ.ευρω ήτοι 7,6%. Η αύξηση των πληρωμών για τόκους είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο εισοδημάτων κατά 244 εκατ.ευρω. Κατά 1,1 δις.ευρω μειώθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. Το Ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε ελαφρώς μεγαλύτερο πλεόνασμα (2,1 δις.ευρω από 2 δις.ευρω το 2010) εξέλιξη που αντανακλά την αύξηση των μεταβιβάσεων από την Ε.Ε.

Στο σκέλος των άμεσων ξένων επενδύσεων καταγράφηκε το 2010 εισροή 1,6 δις. ευρώ από 1,75 δις. ευρώ το 2009. Ταυτοχρόνως όμως περιορίστηκε και η εκροή από τις επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό με αποτέλεσμα η οι άμεσες επενδύσεις να εμφανίσουν πέρυσι καθαρή εισροή 693 εκατ.ευρώ από 274 εκατ.ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου καταγράφεται εκροή 33 δις. ευρώ από ρευστοποιήσεις ομολόγων που κατείχαν ξένοι επενδυτές ενώ οι ρευστοποιήσεις μετοχών έφθασε το 1,1 δις.ευρω. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου να σημειωθεί καθαρή εκροή 20,9 δις.ευρω έναντι καθαρής εισροής 27,9 δις.ευρώ το 2009. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφεται καθαρή εισροή 42 δις.ευρω η οποία αποτυπώνει κατά κύριο λόγο τον καθαρό δανεισμό του Δημοσίου ύψους 30 δις. ευρώ.
Produced by