21
ΦΕΒ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 21,7% στον αριθμό οικοδομικών αδειών τον Νοέμβριο


Μείωση κατά 21,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,2% στην επιφάνεια και κατά 30,6% στον όγκο εμφάνισε η συνολική οικοδομική δραστηριότητα τον Νοέμβριο του 2010 , σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Νοέμβριο 2010 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.757 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 730,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.781,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 21,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,2% στην επιφάνεια και κατά 30,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 3.735 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 703,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.679,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 21,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,4% στην επιφάνεια και κατά 31,4% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Νοέμβριο 2010, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 26,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 101,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Νοέμβριο 2010, είναι 3,6%.
Produced by