21
ΦΕΒ

ΥΠΑΑ: Μειώσεις στις τιμές φαρμάκων μετά την ανατιμολόγηση


Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 11,34% επιτεύχθηκε με την ανατιμολόγηση στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε σήμερα, η διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, με την ανακοίνωση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων (2/2011), το οποίο είναι συμπληρωματικό του Δελτίου που είχε ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο (4/2010).

Με το ΔΤΦ 2/2011 το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε σε ανατιμολόγηση 3.437 φαρμάκων, εκ των οποίων 1.322 Πρωτότυπα και 2.115 Αντίγραφα.

Με την ανατιμολόγηση των ανωτέρω φαρμάκων επετεύχθη μείωση 11,34% της φαρμακευτικής δαπάνης που τα προϊόντα αυτά προκαλούν σε ετήσια βάση, ήτοι 169 εκ €.

Η ανατιμολόγηση του συνόλου των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά (Δελτία Σεπτεμβρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011) επέφερε συνολική μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης κατά 14,46%.

Produced by