22
ΦΕΒ

Φραγμός στις ατασθαλίες των ελεγκτών νοσοσκομειακών ταμείων δήμων


 Φραγμό στις ατασθαλίες των υπευθύνων νοσοκομείων ασφαλιστικών ταμείων και ΟΤΑ που γίνονται αιτία για γέννηση ελλειμμάτων προσπαθεί να βάλει διάταξη του υπουργού οικονομικών επιβάλλοντας πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν και τα 100.000 ευρώ .

Το οικονομικό επιτελείο έφτασε στην απόφαση μετά την νέα αναθεώρηση του ελλείμματος του 2010 το οποίο φαίνεται πλέον ότι ποσοστό του ΑΕΠ αγγίζει το 10 % αντί του 9,4% που προέβλεπε το υπουργείο οικονομικών .

Στο άρθρο 26 του φορολογικού νόμου σκούπα που κατατέθηκε χθες μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην Βουλή το υπουργείο οικονομικών μετά από το από αποτέλεσμα 760 δημοσίων οργανισμών οι οποίοι δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία να θεσπίσει την λεγόμενη «προσωπική ευθύνη» των εκάστοτε διαχειριστών .

Με βάση το νόμο για την θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων για εκτέλεση του προϋπολογισμού σε κάθε υπουργείο και δημόσιο οργανισμό ορίζεται ένας υπεύθυνος και έναν αναπληρωτή για την δημοσιοποίηση των περιοδικών οικονομικών στοιχείων που προβλέπει το μνημόνιο σε μηνιαία βάση
Στους πρώτου μήνες εφαρμογής του μέτρου όπως διαπίστωσαν και οι ελεγκτές της τρόικας δεν υπήρξε πρόοδος με αποτέλεσμα αποκλίσεις ύψους περίπου 900 εκ ευρώ τις οποίες εκ των πραγμάτων τις φορτώθηκε το έλλειμμα . Η ευθύνη ήταν σαφώς των υπαλλήλων οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι για να συλλέγουν και να υποβάλλουν τα στοιχεία . ΟΙ ελεγκτές της τρόικας ήταν σαφείς « αφού δεν συμμορφώνονται τιμωρήστε τους ! υποχρεώστε τους να κάνουν την δουλειά τους» . Ώπερ και εγέντο

Στο νέο φορολογικό νόμο αναφέρεται στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το 66 άρθρο του Κώδικα Φορολογίας του Εισοδήματος , που προβλέπει την έγκαιρη και ακριβή παροχή φορολογικών στοιχείων στις αρχές Προβλέπει λοιπόν ότι στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων. ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες ευρώ έως εκατό χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.

Τονίζεται δε ότι αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος από τον πειθαρχικό προϊστάμενό του μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων ή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.
. Ο νόμος πάει και ένα βήμα παρακάτω σημειώνοντας ότι για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που δεν κάνουν την δουλειά τους ή δεν την κάνουν όσο πρέπει σωστά επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες ευρώ έως εκατό χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.»

Το νομοσχέδιο δεν εξειδικεύει ιδιαίτερα την κλιμάκωση των προστίμων ανά περίπτωση . Στόχο έχει όμως σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του υπουργείου οικονομικών να κινητοποιήσει τους υπευθύνους του δημοσιονομικού ελέγχου όλων των ΝΠΔΔ ώστε αν μη τι άλλο να υποβάλλουν με την προβλεπόμενη περιοδικότητα οικονομικά στοιχεία σε μηνιαία διμηνιαία ή και τριμηνιαία βάση .

Ανδρέας Δανός

Produced by