22
ΦΕΒ

ΟΑΣΑ: Δημοπράτηση για έργο προϋπολογισμού 52 εκ. ευρώ


 Σήμερα δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης των επιβατών, διαχείρισης και εποπτείας του στόλου των αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ της Αθήνας διάρκειας δώδεκα (12) ετών και προϋπολογισμού 52 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με το διαγωνισμό αυτό εγκαινιάζεται μια νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ για πρώτη φορά αξιοποιούνται κοινοτικοί πόροι (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ) σε έργο ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας.
Η προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 19η Απριλίου 2011.

Πληροφορίες για την παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παραλάβουν την προκήρυξη του διαγωνισμού παρακαλούμε να απευθύνονται στον ΟΑΣΑ (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, τηλ.: 210-8200808, φαξ: 210-8212219).
Αναλυτικότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

• του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (http://www.mindev.gov.gr)
• του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (http://www.oasa.gr/), και
• της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (http://www.sdit.mnec.gr/el)
Produced by