25
ΟΚΤ

Γιακουμάτος: Πρόταση για online «πόθεν έσχες»


Σε μια προσπάθεια για να αντιστραφεί η κοινή αντίληψη περί αναξιοπιστίας των βουλευτών, ο βουλευτής της ΝΔ Γεράσιμος Γιακουμάτος κατέθεσε πρόταση για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες».

Ειδικότερα, προτείνει να αναρτάται στο διαδίκτυο η περιουσιακή κατάσταση κάθε βουλευτή, την οποία κατείχε κατά την εκλογή του, προσδιορίζοντας αναλυτικά τους τίτλους και την πηγή προέλευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου.

Παράλληλα, θα πρέπει από την εκλογή του και μετά να δηλώνονται τυχόν μεταβολές στο διαδίκτυο πάντοτε.

Αν παραληφθεί η δήλωση περιουσιακού στοιχείου, ή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί να κατάσχεται άμεσα από το κράτος, ενώ η ιδιότητα τόσο του βουλευτή όσο και πρώτου βαθμού συγγενούς του ως ιδιοκτήτου ή συμμετόχου σε εξωχώρια εταιρεία, να συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ ο έλεγχος για την περιουσιακή κατάσταση να γίνεται αποκλειστικά από δικαστικούς.

Ο βουλευτής καταλήγει ότι αν δεν αλλάξει άμεσα ο ισχύων νόμος δεν θα ξανακαταθέσει δήλωση «πόθεν έσχες».
Produced by