22
ΔΕΚ

Εύθραυστο το κλίμα στο Χ.Α.


Το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα η βραχυπρόθεσμη τάση να βρίσκεται υπό δοκιμασία.

Περαιτέρω αρνητικά επιδρά στην αγορά η προειδοποίηση της Fitch για υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας επιδεινώνει περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία. Ειδικότερα η Fitch απηύθυνε προειδοποίηση για νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, όταν θα ολοκληρωθεί η νέα αναθεώρηση του που θα ολοκληρωθεί εντός έξι εβδομάδων. Η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του ελλείμματος, τις οικονομικές προοπτικές και την πολιτική θέληση και δυνατότητα του ελληνικού κράτους να λάβει τα μέτρα λιτότητας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του οίκου. Σημειώνεται ότι ο οίκος Fitch αξιολογεί την Ελλάδα με ΒΒΒ-, το χαμηλότερο επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης πριν την κατηγορία «junk». Στην τελευταία πάντως τοποθετούν τα ελληνικά ομόλογα ήδη οι οίκοι S&P και Moody’s (αξιολόγηση BB+ και Ba1 αντίστοιχα). Η Fitch λέει ότι περιμένει η αναθεώρηση να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο και ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» υποβάθμισης. Σύμφωνα με τον David Keeble, στρατηγικό αναλυτή του τομέα Σταθερού Εισοδήματος της Credit Agricole στις ΗΠΑ, «μία νέα υποβάθμιση θα ενισχύσει τις πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα».

Σημειώνεται πως και η Moody’s απείλησε με υποβάθμιση έξι ελληνικές τράπεζες, και μια σειρά από ελληνικές τιτλοποιήσεις, έπειτα από την απόφασή της να θέσει υπό αναθεώρηση προς πιθανή υποβάθμιση την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας (που σήμερα διαμορφώνεται στο Ba1). Συγκεκριμένα ο οίκος έθεσε υπό αναθεώρηση προς πιθανή υποβάθμιση οι αξιολογήσεις των Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEBank και Τράπεζα Αττικής. Όπως επισημαίνει η Moody's, η πιστοληπτική ικανότητα μιας κυβέρνησης αποτελεί βασικό παράγοντα στην εκτίμηση της ικανότητας της χώρας να στηρίξει το τραπεζικό της σύστημα. Παράλληλα, υπό αναθεώρηση τίθενται τιτλοποιήσεις δανείων που έχουν εκδώσει οι Alpha Bank, Eurobank, Marfin Egnatia Bank και Εθνική Τράπεζα.

Φαίνεται λοιπόν, πως η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες του 2010, εκτός εάν υπάρξει ένας θετικός καταλύτης, που θα βελτιώσει το κλίμα και την ψυχολογία.
Produced by