31
ΙΑΝ

ΧΑ: Ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Πετζετάκις


O Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε., από σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, προκειμένου η εταιρία να ενημερώσει επαρκώς το επενδυτικό κοινό σε σχέση με σημαντικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

Προηγουμένως η εταιρεία "Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε ότι στο στάδιο της τελικής ρευστοποίησης είναι το ομόλογο που θα χρηματοδοτήσει την εταιρεία, όπως τόνισε ο ξένος επενδυτής Javes Services Inc, μετά την από 27.01.2011 καταγγελία του Ομολογιακού δανείου των 17.500.000,00 € από την Credit Renaissance & PSAM.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Javes Services Inc υπογράμμισε ότι το Ομόλογο είναι στο στάδιο της τελικής ρευστοποίησης, έχοντας περάσει θετικά όλα τα tests.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Javes δεσμεύτηκε όπως μέχρι την 28.02.2011, μεταφέρει στον λογαριασμό της Εταιρείας το ποσό των 25.000.000,00 €, προκειμένου αυτό να διατεθεί στην εξαγορά του καταγγελθέντος δανείου και στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της εταιρείας και των θυγατρικών της και παράλληλα, όπως στο αυτό ως άνω χρονικό διάστημα να προβεί σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του συνόλου των Ομολογιακών της Δανείων, όπως αυτά συζητήθηκαν στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ζυρίχη, με εκπροσώπους των Ομολογιούχων Δανειστών.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία τονίζει ότι, το καταγγελθέν δάνειο, επέφερε ληξιπρόθεσμους τόκους ύψους 3.275.932,10 €, οι παρεχόμενες εγγυήσεις προς τους Ομολογιούχους ήταν οι μετοχές της θυγατρικής εταιρείας "ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και μετά από απόφαση της Γ.Σ. των Ομολογιούχων Δανειστών τους δινόταν η δυνατότητα να προβούν στην καταγγελία του συνόλου των Ομολογιακών Δανείων της Εταιρείας.

Produced by