11
ΦΕΒ

Χ.Α: Ευμετάβλητο είναι το κλίμα


Η αγορά κατάφερε να παραμείνει πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών, 1.620 μονάδες, με την αρωγή των ΤΤ (+9,27%) και μετοχών της μεσαίας – μικρής κεφαλαιοποίησης. Πτωτικά κινήθηκαν Εθνική και Alpha. Οι αναλυτές εκτιμούν πως το ενδιαφέρον θα παραμείνει επικεντρωμένο στα λεγόμενα «κρατικά χαρτιά», στον απόηχο των ανακοινώσεων της Τρόικας για αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δις. ευρώ έως το 2015.

Τι λέει η Εμπορική στην τεχνική της ανάλυση

Η αδυναμία υπέρβασης των 1.700 μονάδων «ενεργοποίησε» το σενάριο πτωτικής διορθωτικής κίνησης, με πιθανότερο στόχο την ζώνη τιμών 1.585 – 1.525 μονάδων αναφέρει η Emporiki Bank στην εβδομαδιαία τεχνική της ανάλυση.

Το προηγούμενο πενθήμερο ο ΓΔ εμφάνισε διπλή εικόνα. Αρχικά προσπάθησε να ξεπεράσει την αντίσταση των 1.700μ (ήταν η τρίτη προσπάθεια σε διάστημα έξη συνεδριάσεων) και όταν έγινε σαφής η αδυναμία υπέρβασης της αντίστασης, επανήλθαν δριμύτεροι οι πωλητές, με αποτέλεσμα την μεταστροφή της βραχυχρόνιας τάσης σε πτωτική.

Μεσοπρόθεσμα, θεωρούμε ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος αναθεώρησης του σεναρίου προσέγγισης των 1.800μ, το οποίο στις αρχές του έτους είχαμε θέσει ως το επικρατέστερο για το 2011. Σύμφωνα με αυτό, η πτωτική διορθωτική κίνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν σημειωθεί το επόμενο ανοδικό κύμα.

Η ζώνη τιμών 1.585μ - 1.525μ αποτελεί τον πιθανότερο στόχο της διορθωτικής κίνησης, καθώς αποτελούσε στο πρόσφατο παρελθόν κρίσιμη ζώνη αντίστασης, η οποία τώρα μετατράπηκε σε ισχυρή στήριξη. Παράλληλα, στα επίπεδα αυτά ολοκληρώνεται διόρθωση 33% και 50% της κίνησης από την χαμηλότερη τιμή έτους μέχρι την πρόσφατη κορυφή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι συνήθως το 66% αποτελεί το μέγιστο ποσοστό διορθωτικής κίνησης, αν όντως πρόκειται για διόρθωση όπως πιστεύουμε και όχι για επιστροφή σε μεσοπρόθεσμο πτωτικό κανάλι, η χαμηλότερη δυνατή τιμή για τις προσεχείς εβδομάδες προσδιορίζεται στις 1.465μ (η τιμή αυτή συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί με τις τρέχουσες τεχνικές ενδείξεις).

Βραχυπρόθεσμα, οι 1.647-1.652μ αποτελούν την πλησιέστερη αντίσταση, την οποία δύσκολα θα ξεπεράσει ο ΓΔ το προσεχές πενθήμερο. Επισημαίνεται ότι η αύξηση του όγκου των συναλλαγών στη διάρκεια της έντονα πτωτικής συνεδρίασης της Πέμπτης, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες άμεσης ανάκαμψης των τιμών, χωρίς να επιτευχθεί η προσέγγιση τουλάχιστον των 1.585μ. Επόμενες στηρίξεις στις 1.565μ, 1.548 και 1.534μ (ισχυρή στήριξη).

Produced by