15
ΦΕΒ

Αντίρροπες δυνάμεις στο Χ.Α.


Η πετυχημένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντισταθμίζεται από τα απογοητευτικά στοιχεία για το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να εμφανίζονται διστακτικοί στις κινήσεις τους. Οι αναλυτές επισημαίνουν πως το κλίμα στην αγορά παραμένει θετικό, ωστόσο απαιτούνται νέοι καταλύτες για να συνεχιστεί η ανοδική κίνηση.

Σημειώνεται πως σήμερα πως τo Δημόσιο άντλησε 390 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΔ) 13 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Ιανουαρίου. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 3,85% έναντι 4,1% στην προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η έκδοση για την κάλυψη των γραμματίων που έληγαν υπερκαλύφθηκε κατά 5,08 φορές έναντι υπερκάλυψης κατά 4,98 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο το ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο του 2010 παρουσίασε μείωση κατά 6,6% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2009 και μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2010. Η σημαντική μείωση που καταγράφεται στην τελική καταναλωτική δαπάνη συνέβαλε στη μείωση του ΑΕΠ, ενώ η βελτίωση που παρατηρήθηκε και κατά το 4ο τρίμηνο στο εμπορικό ισοζύγιο, αντιστάθμισε εν μέρει το αρνητικό αποτέλεσμα.


Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Αναμένει κέρδη 21% στο Χ.Α. το 2011




Κέρδη 21% θα εμφανίσει το 2011 η ελληνική αγορά, με ενίσχυση της κερδοφορίας 24%, μείωση των αποδόσεων των ομολόγων και βελτίωση του κλίματος, προβλέπει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Όπως προτείνει η χρηματιστηριακή, οι επενδυτές θα πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε διόρθωση για να ενισχύσουν τις θέσεις τους σε Motor Oil, Μέτκα και Frigoglass και να δημιουργήσουν νέες θέσεις σε Εθνική, ΟΤΕ και Ελλάκτωρ. Η χρηματιστηριακή εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για το 2011, εκτιμώντας ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εταιριών θα ενισχυθούν κατά 24% σε ετήσια βάση με αύξηση εσόδων σε ποσοστό 4% και σταθερά περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο αποτίμησης της Πειραιώς, η "δίκαιη τιμή" για τον Γ.Δ. διαμορφώνεται στις 1.711 μονάδες, που αντιστοιχούν σε άνοδο 21% από τα τρέχοντα επίπεδα. Εκτός από την άνοδο της κερδοφορίας, από χαμηλή πάντως βάση, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα υποχωρήσουν από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα, καθώς η Ελλάδα θα συνεχίσει να μειώνει το έλλειμμα, θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ολοκληρώσουν τα σχέδια συνολικής ευρωλύσης στην κρίση χρέους. Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ελκυστική την ελληνική αγορά με ιστορικούς όρους, σημειώνοντας ότι στην παρούσα φάση το Ρ/Ε είναι στο 11,3, έναντι ιστορικού μέσου όρου στο 14,1, και το P/BV στο 1, έναντι ιστορικού μέσου όρου στο 1,8. Αντίστοιχα, για τις μετοχές του FT20 το Ρ/Ε εκτιμάται στο 11,8 και το P/BV στο 0,7, με προβλέψεις για αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 36% το 2011.



Produced by