16
ΦΕΒ

Ε.Κ.: Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες


 Την προσοχή των χρηματιστηριακών εταιρειών σε ό,τι αφορά θέματα ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος επέστησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Α. Γαβριηλίδης στα μέλη του Χρηματιστηρίου, στη διάρκεια σημερινής τους συνάντησης.

Επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τους εκπροσώπους των Χρηματιστηριακών εταιρειών να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς, ενώ απηύθυνε συστάσεις για διαφάνεια στις συναλλαγές τους και τήρηση των εσωτερικών ελέγχων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά χτύπησε "καμπανάκι" για τα προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας που παρουσιάζουν μερικές χρηματιστηριακές, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων, όπως η αύξηση κεφαλαίου ή να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή να αλλάξουν νομική μορφή.

Ακόμη ο κ. Α. Γαβριηλίδης συνέστησε την προσοχή των χρηματιστηριακών εταιρειών ως προς την πιστή τήρηση των κανόνων margin, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προωθεί την επέκταση του margin και σε άλλα προϊόντα εκτός των μετοχών.

Από την πλευρά τους οι χρηματιστηριακές εταιρείες έθεσαν θέμα ισότιμης αντιμετώπισής τους από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς με τα εξ αποστάσεως μέλη.Produced by