09
ΜΑΡ

Μειώθηκε ελαφρώς η συμμετοχή των ξένων στο Χ.Α.


Μικρή υποχώρηση παρουσίασε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στο 51,2% από 51,6% τον Ιανουάριο, ενώ τον Φεβρουάριο 2010 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 49,0%.

Οι Έλληνες επενδυτές στις 28/2/2011 κατείχαν το 47,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, έναντι 47,2% του Ιανουαρίου.

Τον Φεβρουάριο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν οριακές εκροές της τάξης των 3,1 εκατ. ευρώ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 8,54 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 44,8% των συναλλαγών (τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 48% των συναλλαγών. Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Φεβρουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 32,3% των συναλλαγών (τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 28,4% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2011 έφτασε τα 2.957,58 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 32% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του Ιανουαρίου 2011 που ήταν 2.245,70 εκατ.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2011 ήταν 147,9 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2011 (112,3 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο ανήλθε στις 55.244 έναντι 71.601 κατά τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριο 2010: 66.040).

Τον Φεβρουάριο 2011 δημιουργήθηκαν 3.071 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.497 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 28/2/2011 υπολογίστηκε στα 60,9 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Ιανουαρίου 2011 που ήταν 59,5 δισ., σημειώθηκε αύξηση 2,5%.

Produced by