09
ΜΑΡ

Χ.Α: Δειλή ανοδική αντίδραση


Σε ανοδικό κανάλι βρέθηκε η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, αφού οι υποβαθμίσεις 6 τραπεζών από τον πιστοληπτικό οίκο Moody’s φάνηκαν να έχουν προεξοφληθεί στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Όσον αφορά την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, σε ανοδικό κανάλι βρέθηκε η μεγάλη κεφαλαιοποίηση με την πλειοψηφία των τίτλων να ενισχύουν τις αποτιμήσεις τους. Αναλυτικότερα, σημαντικά κέρδη άνω του +4% κατέγραψαν οι μετοχές του Ελλάκτορα και της Eurobank. Στον αντίποδα με πτωτικούς ρυθμούς κινήθηκαν τα blue chips MIG, ΟΠΑΠ και όμιλος Βιοχάλκο. Παράλληλα, με θετικό πρόσημο κινήθηκαν τόσο ο μεσαίος χώρος όσο και η περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό χαρτιών να κινούνται σταθεροποιητικά χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις. Παρ’ όλα αυτά, εικόνα διαφοροποίησης παρουσίασαν τα χαρτιά του Alapis, του Πήγασου, του Λογισμού, του Δρομέα, της Έλαστρον και τις Dionic, πραγματοποιώντας έντονες διακυμάνσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Τεχνικά, ο Γενικός αν και βρέθηκε εκ νέου πάνω από τον κινητό μέσο των 200 ημερών (1.545 μονάδες), δεν κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από τα εν λόγω επίπεδα τιμών, με συνέπεια να περιορίσει τα αρχικά του μεγάλα κέρδη. Ταυτόχρονα δύο διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζουν και οι ταλαντωτές με τον μεν MACD να διατηρεί τα μακροπρόθεσμα σήματα εξόδου και τον δε RSI (14) να κινείται σταθεροποιητικά σε ουδέτερα επίπεδα τιμών. Τέλος, στόχο συνεχίζει να αποτελεί η διάσπαση των 1.545 μονάδων και η παραμονή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς πάνω από την εν λόγω περιοχή.
Produced by