14
ΜΑΡ

Χ.Α:Αλλαγές στο πλαίσιο της τακτικής αναθεώρησης της σύνθεσης του Δείκτη "Greece - Turkey 30"


Στο πλαίσιο της τακτικής εξάμηνης αναθεώρησης της σύνθεσης του Δείκτη "Greece - Turkey 30" (GT-30) θα πραγματοποιηθούν οι εξής αλλαγές:

-Οι μετοχές της εταιρείας "TAV HAVALIMANLARI" εισάγονται στη σύνθεση του Δείκτη με συντελεστή στάθμισης 1 (100%).

-Οι μετοχές της εταιρείας "COCA COLA ICECEK" διαγράφονται από τη σύνθεση του Δείκτη.

-Οι μετοχές των εταιρειών "AKBANK T.A.S." και "TURKIYE GARANTI BANKASI" θα συμμετέχουν στη σύνθεση του Δείκτη με νέους συντελεστές στάθμισης 0.936849 και 0.913480800000001 αντίστοιχα.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2011.

O Δείκτης "Greece - Turkey 30" (GT-30), ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο γειτονικών χρηματιστηρίων, αποτελεί ένα επιπλέον επενδυτικό εργαλείο ιδιωτικών και θεσμικών χαρτοφυλακίων που επιθυμούν να επενδύσουν στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες των δύο αγορών.

Ο Δείκτης θα αναθεωρείται δύο φορές τον χρόνο (Μάρτιο και Σεπτέμβριο) όσον αφορά τη σύνθεσή του.

Produced by