05
ΑΠΡ

Χ.Α: Θολό το τοπίο, εκλείπουν οι καταλύτες


Το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει αρνητικό και στην παρούσα φάση είναι ανέφικτη οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη. Με τα σενάρια περί αναδιάρθρωσης χρέους να επιμένουν και εν μέσω εικασιών για επερχόμενη υποβάθμιση της Ελλάδας από τη Fitch, οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις ελληνικές μετοχές.

Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι ένας θετικός καταλύτης που θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα, ωστόσο δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί άμεσα.

Οι διεθνείς παίκτες, που πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών στο Χ.Α. όχι μόνο δεν δείχνουν καμία διάθεση να διατηρήσουν τις μετοχικές τους τοποθετήσεις αλλά καθημερινά αποεπενδύονται από τις ελληνικές μετοχές.

Το σοβαρότερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι τράπεζες, καθώς η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας πλήττει περισσότερο το συγκεκριμένο κλάδο. Οι εκτιμήσεις για περαιτέρω αύξηση στα επισφαλή δάνεια και απόλυτη εξάρτηση των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντείνει τις ανησυχίες για τις προοπτικές του κλάδου. Εάν σε αυτά προστεθεί και η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ , τότε τα πράγματα για τις τράπεζες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το Χ.Α. βρίσκεται μεταξύ «Σκύλλας και Χάρυβδης», έχει χάσει τελείως την αξιοπιστία του και βρίσκει από πουθενά στήριγμα για να βγει από το τούνελ. Από τεχνικής πλευράς η διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών (1.550 μονάδες) επιτάχυνε τους ρυθμούς της διόρθωσης, με συνέπεια ο Γενικός Δείκτης να διατηρήσει τις πτωτικές του τάσεις, ενώ η τεχνική του εικόνα επιβαρύνθηκε περαιτέρω και από τη διατήρηση των μακροπρόθεσμων σημάτων εξόδου από τον ταλαντωτή MACD. Μοναδικό θετικό στοιχείο αποτελεί η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, επιισημαίνουν οι αναλυτές.

Α.Κ.
Produced by