06
ΑΠΡ

Χ.Α.: Μειώθηκε στο 50,24% η συμμετοχή των ξένων τον Μάρτιο


 Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τον Μάρτιο μειώθηκε στο 50,24%, από 51,2% τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο 2010 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 50,30%.

Οι Έλληνες επενδυτές ενίσχυσαν το ποσοστό τους και κατείχαν το 48,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α έναντι 47,5%

Τον Φεβρουάριο.

Τον Μάρτιο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 302,5 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 302,30 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2011 πραγματοποίησαν το 49% των συναλλαγών (τον Φεβρουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 44,8% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 24,3% των συναλλαγών (τον Φεβρουάριο πραγματοποίησαν το 32,3% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2011 έφτασε τα 2.622,54 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 11% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του

Φεβρουαρίου 2011 που ήταν 2.957,58 εκατ. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ήταν 124,9 εκατ.,μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Φεβρουαρίου 2011 (147,9 εκατ.)

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο 2011 ανήλθε στις 40.894 έναντι 55.244 κατά τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2010: 52.839).

Τον Μάρτιο 2011 δημιουργήθηκαν 2.415 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.071 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 31/3/2011 υπολογίστηκε στα 59,0 δισ. μειωμένη κατά 3,2%

Produced by