21
ΔΕΚ

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Αttica Bank


 Το νέο δάνειο "Attica Τακτοποίηση Ακινήτων", ένα νέο δανειακό προϊόν για την τακτοποίηση τυχόν πολεοδομικών παρεμβάσεων, ανακοίνωσε ότι διαθέτει η Attica bank, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για τη ρύθμιση της αλλαγής χρήσης χώρων

Το νέο δάνειο έχει μέγιστο ποσό χορήγησης 30.000 ευρώ, επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου από 6% έως 8% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,6%) και διάρκεια αποπληρωμής από 12 έως 120 μήνες .

Produced by