27
ΔΕΚ

Attica Bank: Στις 28/01 η έκτακτη γ.σ. για εξαγορά προνομιούχων μετοχών του δημοσίου


Στις 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί η εξαγορά προνομιούχων μετοχών του ελληνικού δημοσίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

α) Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/02/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank

β) Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/02/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank.


Produced by