13
ΙΑΝ

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από την HSBC


Τη διάθεση του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου "HSBC Clic Euro 85" ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα HSBC.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, πρόκειται για Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη μακροχρόνια ανάπτυξη της αγοράς της ευρωζώνης και παράλληλα περιορίζει το ενδεχόμενο κινδύνου απώλειας κεφαλαίου κατά τις πτωτικές περιόδους.

Αναλυτικότερα, το HSBC Clic Euro 85 προσφέρει τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων μέσα από την μετοχική του σύνθεση (σε ποσοστό 50 - 70%), ενώ παράλληλα εξασφαλίζει προστασία του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ορίζοντας ένα ετήσιο επίπεδο προστασίας της καθαρής τιμής του, ίσο με το 85% της τελευταίας τριμηνιαίας καθαρής τιμής μεριδίου.

Συνεπώς, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των αγορών, η καθαρή τιμή του μεριδίου εντός του έτους από την ημερομηνία παρατήρησης, δεν πρόκειται να πέσει κάτω από το όριο προστασίας.

Produced by