31
ΙΑΝ

Ελληνική Τράπεζα: Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων


Την αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων διαμορφώνεται από 6,51% σε 6,58%,το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων από 5,01% σε 5,08% και το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,01% σε 6,08%.

Το βασικό επιτόκιο καταναλωτικών διαμορφώνεται από 10,65% σε 10,72%, το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (κλασική) από 15,01% σε 15,08% και της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,51% σε 14,58%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/02/2011.

Produced by