03
ΦΕΒ

Κλειδί ο τραπεζικός δανεισμός για την υπέρβαση της ύφεσης


 Στο αέρα κινδυνεύουν να μείνουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με στόχο επενδύσεις ύψους περίπου 10 δις ευρώ το 2011 αν οι εμπορικές τράπεζες δεν καταφέρουν έγκαιρα να ξεπεράσουν το πρόβλημα ρευστότητας και να προχωρήσουν σε χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις.

Το υπουργείο περιφερειακή ανάπτυξης έχει δρομολογήσει τρία βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποία αναμένεται να περάσουμε από την ύφεση στην ανάπτυξη περι τα τέλη του χρόνου ή στο πρώτο τρίμηνο του 2012 τα οποία απαιτούν τραπεζική χρηματοδότηση ύψους περίπου 5 δις ευρώ.

Το πρώτο είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ . Το ΥΠΑΑΝ έχει ανεβάζει ψηλά το πήχη για το 2011 θέτοντας στόχο την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 5 δις ευρώ φτάνοντας το συνολικό ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ στο 35% από 18% που ήταν στο τέλος του 2010. Το ποσό αυτό δεν έχει απορροφηθεί ποτέ από την Ελλάδα τα 30 χρόνια στα οποία ευεργετείται από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Για να γίνει κάτι τέτοιο και αν όλα τα υπόλοιπα πάνε καλά θα απαιτηθούν τραπεζικά δάνεια ύψους περίπου 2,5-3 δις ευρώ ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση νέων έργων.

Περίπου 1,1 δις από τα 5 δις των κοινοτικών πόρων έχουν διατεθεί ως βασικό κεφάλαιο στα νέα ταμεία ανακυκλούμενης πίστωσης για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ έχουν διατεθεί 400 εκ ευρώ της Πρωτοβουλίες JEREMIE 500 εκ ευρώ του αναμενόμενου ταμείου αλιείας 35 εκ ευρώ και του ταμείου αγροτικής επιχειρηματικότητας 150 εκ ευρώ. Τα ταμεία αυτά είναι ουσιαστικά μηχανισμοί χρηματοδότησης οι οποίοι απαιτούν ισόποσα τραπεζικά κεφάλαια για να μετατραπούν σε επενδύσεις .

Παράλληλα προετοιμάζει την χορήγηση περίπου 4 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές οι οποίες θα δοθούν μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου . Πέραν όλων των άλλων προϋποθέσεων η συμμετοχή στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου απαιτεί ιδιωτική συμμετοχή ύψους τουλάχιστον 25% ενώ η μέση επιδότηση μια επένδυσης δεν ξεπερνά το 50% .

Οι επενδύσεις μεταξύ του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία . Το 2010 η αύξηση της απορρόφησης στο 18% επιτεύχθηκε με την μεταφορά έργων από το αναπτυξιακό νόμο στα κοινοτικά προγράμματα . Το ίδιο αναμένεται να γίνει και το 2011 . Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές επενδύσεις από αναπτυξιακό και θα πρέπει υπολογίζονται κοντά τα 10 δις ευρώ.

Ανεξάρτητα από τεχνικές ή οικονομικές αστοχίες οι οποίες θα μειώσουν το στόχο των επενδύσεων αποφασιστικής σημασίας θα είναι το γεγονός οι τράπεζες να ξεκινήσουν πάλι τα επιχειρηματικά δάνεια . Την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι ο , ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα σημείωσε περαιτέρω επιβράδυνση τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο -0,2%, από 0,4% τον Νοέμβριο του 2010 και 4,1% τον Δεκέμβριο του 2009.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις για την επιμήκυνση του δανείου των 110 δις ευρώ και την δυνατότητα της επαναγοράς ομολόγων ώστε όχι μόνο το ελληνικό δημόσιο αλλά και οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις αγορές . Διαφορετικά και το 2012 θα είναι ένα έτος ύφεσης.

Ανδρέας ΔανόςProduced by