09
ΦΕΒ

Κατακόρυφη αύξηση των διαταγών πληρωμής


Κατακόρυφη άνοδο, -σχεδόν- παρουσίασαν οι διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν στο Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο της Αθήνας, το 2010 και αφορούσαν διαφορές μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 46.000 διαταγές πληρωμών για απαιτήσεις τραπεζών έναντι δανειοληπτών, ενώ άλλες 58.000 αφορούσαν υποθέσεις μεταξύ εμπόρων και προμηθευτών.

Οι διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό τραπεζών έναντι πελατών τους, για πρώτη φορά αυτές του Πρωτοδικείου (περίπου 25.000) είναι περισσότερες από εκείνες του Ειρηνοδικείου (περίπου 22.000). Στο Πρωτοδικείο πάνε υποθέσεις που έχουν αντικείμενο άνω των 12.000 ευρώ, δηλαδή στεγαστικά δάνεια και μεγάλα καταναλωτικά, ενώ στο Ειρηνοδικείο κάτω των 12.000 ευρώ (πιστωτικές κάρτες και μικρά καταναλωτικά).
Αυτό δείχνει, ότι παρά το πάγωμα των πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη κάτω των 200.000 ευρώ, οι τράπεζες προχωρούν ακάθεκτες σε όλα τα υπόλοιπα ένδικα μέσα για να διασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους.

Ακόμη και μετά το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι τράπεζες, αν και έχουν λάβει απεριόριστη βοήθεια με τα «πακέτα» στήριξης, τα οποία προέρχονται από λεφτά των φορολογουμένων, εμφανίζονται απρόθυμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδικασίας για εξώδικου συμβιβασμού των υπερχρεωμένων οφειλετών, στο πλαίσιο του νόμου 3869/2010.

Εν μέσω της κρίσης και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περίπου σε δέκα χιλιάδες υπολογίζονται τα νοικοκυριά που θα βρίσκονται κάθε χρόνο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων και θα ζητούν τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Ως παράδειγμα της εξελικτικής πορείας μιας τέτοιας νομοθεσίας αναφέρεται η περίπτωση τη Γερμανίας. Αντίστοιχος νόμος εφαρμόστηκε το 1999 ξεκινώντας με 3.500 αιτήσεις και πέρυσι η χρονιά έκλεισε με 140.000 αιτήσεις.

Οι τράπεζες δεν είναι… ακαταμάχητες

Είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξάνονται οι διαταγές πληρωμών εκ μέρους των τραπεζών κατά των δανειοληπτών. Όμως όπως έχει γράψει σ’ ένα αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ το «Χρήμα Τρίτη», οι τράπεζες δεν είναι ακαταμάχητες στη δικαστική μάχη, κυρίως για διαταγές πληρωμής για οφειλές από κάρτες.

Είναι τόσοι οι όροι και τα «ψιλά γράμματα» που συνεχίζουν να επιβάλλουν οι τράπεζες στις συμβάσεις για τις πιστωτικές κάρτες, αν και έχουν κριθεί καταχρηστικοί και παράνομοι από τα δικαστήρια, ώστε με μία καλή αίτηση ανακοπής, από… εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, τα δικαστήρια απορρίπτουν τη διαταγή πληρωμής.

Μεταξύ των δικαστικών όπλων για να «κερδίσετε» τις τράπεζες είναι οι ισχυρισμοί, οι οποίοι βασίζονται ήδη σε δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες οι τράπεζες συνεχίζουν να τις γράφουν στα… παλαιότερα των υποδημάτων τους, όπως η αθέμιτη επιβάρυνση με παράνομους ανατοκισμούς της εισφοράς Ν. 128/75, οι παράνομες χρεώσεις ΕΦΤΕ επί της εισφοράς Ν. 128/75 (φόρο στο φόρο) και παράνομοι ανατοκισμοί του ΕΦΤΕ (ανατοκισμοί φόρων), οι αθέμιτες χρεώσεις προμηθειών και εξόδων καθώς και οι ανατοκισμοί αυτών, η επιβολή προμήθειας σε περίπτωση που ο καταναλωτής κάνει ανάληψη μετρητών με τη μορφή δανείου από πιστωτική κάρτα, η αυθαίρετη και αναιτιολόγητη αύξηση του επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες, χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor ή επιτόκιο ΕΚΤ , η αναγκαστική επιβολή πρόσθετων χρεώσεων και οφειλών από πιστωτική κάρτα, ακόμα και αν ο καταναλωτής δεν αντιδράσει εγκαίρως και σύμφωνα με τις προθεσμίες που του έχει ορίσει η τράπεζα. Ακόμη και η απροειδοποίητη απαγόρευση χρήσης της κάρτας, που προαναφέραμε, έχει κριθεί ως καταχρηστική.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως τονίζουν νομικοί, οι τράπεζες δεν επανέρχονται για την έκδοση νέας διαταγής πληρωμής, με υπολογισμό των ορθών, σύμφωνα με τη νομολογία, χρεώσεων και ο οφειλέτης απαλλάσσεται με τον τρόπο αυτό από την εξόφληση της οφειλής του. Βέβαια, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες της καταχώρησης του ονόματός του στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, αλλά αυτό είναι μια συνέπεια που όλο και περισσότεροι δανειολήπτες είναι έτοιμοι να αποδεχθούν, προκειμένου να απαλλαγούν από το βάρος των μηνιαίων πληρωμών για τις πιστωτικές κάρτες, ιδιαίτερα αν έχουν υποστεί μια σημαντική απώλεια εισοδημάτων τους τελευταίους μήνες.


Produced by