10
ΦΕΒ

Ράπανος: Απόφαση της ευρωζώνης η χρεοκοπία της Ελλάδας


Ευκαιρία για να ξαναβρεί η Ελληνική οικονομία το δυναμισμό της και να ξαναγίνει πρότυπο ανάπτυξης είναι η κρίση, κατά τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Βασίλη Ράπανο, ενώ προσέθεσε πως η χρεοκοπία θα είναι απόφαση της ευρωζώνης και όχι της Ελλάδας.

Μιλώντας στη Λευκωσία σε εκδήλωση του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ)., ο κ. Ράπανος απέκλεισε το ενδεχόμενο χρεοκοπίας και διαβεβαίωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν δεν έχουν προηγούμενο.


Όπως επεσήμανε, εκτιμάται επάνοδος σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2012, μικρότερους όμως από εκείνους της περιόδου 1996-2007. Επίσης, είπε ότι αναμένεται χαμηλός πληθωρισμός , περί το 2% που είναι στόχος της ΕΚΤ , προβλέπεται μείωση των spreads , σημαντική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων.

Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα €7 δις την περίοδο 2011-15(περί το €1 δισ. το 2011), ενώ θα υπάρξει στενή παρακολούθηση από την τρόικα της δημοσιονομικής προσαρμογής και σημαντική μείωση στους πραγματικούς μισθούς, με μικρότερη επίπτωση στα χαμηλά εισοδήματα.

«Η απόφαση για χρεοκοπία δεν θα είναι της Ελλάδας, αλλά της Ευρωζώνης», τόνισε, γιατί:

Α) κάτοχοι των ελληνικών κρατικών ομολόγων είναι Έλληνες και άλλα μέλη της ΟΝΕ. Οι κάτοχοι αυτοί δεν επιθυμούν τη χρεοκοπία.

Β)Οι ελληνικές τράπεζες έχουν περί τα €45 δις, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλα ταμεία περί τα €25 δισ. ιδιώτες περί τα 15 δισ. Μια απομείωση της άξιας των ομολόγων λόγω χρεοκοπίας θα δημιουργήσει προβλήματα στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Γ)Οι τράπεζες σε χώρες της ΟΝΕ που κατέχουν ομόλογα θα υποστούν σημαντικές ζημιές.

Δ)Η ΕΚΤ κατέχει σημαντικά ποσά ομόλογων, άμεσα περί τα €30 δις και άλλα με τη μορφή ενεχύρων. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει εναντίον του δανειστή της έσχατης ανάγκης.

Ε)Οι χώρες της ΟΝΕ έχουν δώσει στην Ελλάδα δάνεια €80 δισ. (& ΔΝΤ €30), για τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει.


Όσον αφορά το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα ο κ. Ράπανος στην ομιλία του ανέφερε ότι το πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα προήλθε από τη δημοσιονομική κρίση της χώρας. «Στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστημα δεν επηρεάστηκε άμεσα από τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση. Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν τοξικά προϊόντα και το κράτος δεν παρενέβη για να σώσει κάποια τράπεζα», σημείωσε.

Από την κρίση έχουν δημιουργήθεί δύο σημαντικές προκλήσεις νια το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι οποίες κατά τον κ. Ράπανο είναι η έλλειψη ρευστότητας και οι επισφάλειες δανειακού χαρτοφυλακίου.

«Για τη στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης είναι σημαντικά:

-Διατήρηση κερδοφορίας ( Μείωση λειτουργικού κόστους, Ανατιμολόγηση όπου είναι δυνατό,Αυξανόμενη συμβολή διεθνών δραστηριοτήτων)

-Μείωση της δανειακής μόχλευσης

-Πιο ενεργή διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση

- Διασφάλιση υψηλής ρευστότητας, διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης

-Ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αποδοτικότητας»

"Η προοπτική μείωσης του επιτοκίου των δανείων του προγράμματος στήριξης σε συνδυασμό με την πιθανότητα επαναγοράς ελληνικού χρέους που διακρατεί η ΕΚΤ καθιστούν το δημόσιο χρέος πολύ πιο διαχειρήσιμο", πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΤΕ.

Produced by