27
ΦΕΒ

Στη Βουλή το «παιχνίδι» σε Εθνική και Alpha


Την περασμένη εβδομάδα γράφαμε ότι «η πληροφορία, πως η πρόταση της Εθνικής είχε κατατεθεί εδώ και ένα μήνα προς την Alpha Bank και προφανώς είχε την απαραίτητη πολιτική έγκριση, εξηγεί τη μεθοδική ενίσχυση των θέσεων του «έξυπνου χρήματος», ξένων διαχειριστών αλλά και ελλήνων παικτών. Τα ανωτέρω αποτελούν τον ορισμό του inside trading; Θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές;»
Απάντηση δεν πήραμε. Και ούτε θα πάρουμε.


Κάποιοι στην αγορά επωφελήθηκαν καταχρηστικά από τις μυστικές διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει οι δύο τράπεζες από τις 18 Ιανουαρίου, όταν για πρώτη φορά η διοίκηση της Εθνικής προσέγγισε τη διοίκηση της Alpha, για μια διαπραγμάτευση ενδεχόμενης συγχώνευσης.

Αυτές οι εύλογες υποθέσεις ενισχύονται από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Φώτης Κουβέλης , και τα εξέθεσε αυτή την εβδομάδα στον υπουργό Οικονομικών, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Όπως τονίζει ο κ. Κουβέλης στην ερώτησή του, στο διάστημα ενός μήνα από την έναρξη των εμπιστευτικών διαπραγματεύσεων των δύο διοικήσεων, μέχρι τη δημοσιοποίηση της πρότασης της Εθνικής στο ευρύτερο κοινό, «οι τιμές των μετοχών των δύο τραπεζών αυξήθηκαν κατά 33% της Alpha Bank (3.78 ευρώ την 17η Ιανουαρίου και 5.5 την 21η Φεβρουαρίου ) και κατά 18% της Εθνικής (6,44 ευρώ την 17η Ιανουαρίου και7,6 ευρώ την 21η Φεβρουαρίου), ενώ ο όγκος των συναλλαγών, κατά την 21 Φεβρουαρίου (σ.σ.: πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την προσωρινή αναστολή), ήταν υπερτετραπλάσιος των συνήθων συναλλαγών για την Alpha Bank και υπερτριπλάσιος για την Εθνική».

Τονίζει δε ο κ. Κουβέλης, ότι ο τρόπος και ο χρόνος που επιλέχθηκε να γίνει η συγχώνευση και η διαδικασία που ακολουθήθηκε εγείρουν βάσιμα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με τις αγοραπωλησίες των ανωτέρω μετοχών «παίχτηκαν παιχνίδια» με τις μετοχές, δανεισμό τίτλων, συμβόλαια μελλοντικής εκτέλεσης από συγκεκριμένους επενδυτές, καθ΄υπέρβαση των κανόνων λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και των κανόνων λειτουργίας του Χ.Α.Α. Αναφέρεται δε ότι στη συνεδρίαση της 18-2-2011 του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου διαπραγματεύεται η μετοχή της ΕΤΕ, ο όγκος συναλλαγών για την μετοχή παρουσίασε αύξηση είκοσι φορές, ενώ η τιμή της μετοχής παρουσίασε αύξηση κατά 6.78 %. Είναι φανερό ότι ο δανεισμός, οι ανοικτές πωλήσεις και η μεταφορά μεταξύ αποθετηρίων έκαναν κάποιους πλουσιότερους. Μεσούσης της συνεδριάσεως στις 18/02/11 του Χ.Α.Α., η ΕΤΕ «αναγκάστηκε» να ανακοινώσει την πρόταση εξαγοράς –συγχώνευσης γιατί το νέο είχε διαρρεύσει. Το Χ.Α.Α. την 18/2/2011και ώρα 15:19 ανέστειλε τη διαπραγμάτευση των ανωτέρω μετοχών (και συνδεομένων προϊόντων). Η μετοχή της Alpha Bank ανέβαινε κατά 6,5% και της Εθνικής κατά 2,8%. Περαιτέρω, παρά την κατηγορηματική και ομόφωνη απόρριψη της πρότασης από το Δ.Σ. της Alpha Bank, η σχετική φιλολογία συνεχίσθηκε, με παρεμβάσεις στα μέσα και τηλεδιασκέψεις ανώτατων στελεχών της Εθνικής με παράγοντες της διεθνούς αγοράς ακόμη μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας 21/2/2011. Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν κλειστό λόγω αργίας και η διαπραγμάτευση των τίτλων (και σχετικών προϊόντων) των Alpha Bank και Εθνικής ήταν ελεύθερη στην Αθήνα, με καταγεγραμμένη και απομένουσα την αύξηση κατά 6.78% της Παρασκευής.

Ο κ. Κουβέλης επισημαίνει με νόημα, για να τονίσει ότι ο κύκλος των προσώπων που λογικά είχαν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση ήταν αρκετά ευρύς, ότι και στις δύο εμπλεκόμενες τραπεζικές διοικήσεις εκπροσωπείται και το Ελληνικό Δημόσιο με ένα μέλος. Επιπλέον, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, η εν εξελίξει διαπραγμάτευση για ένα μήνα ήταν γνωστή και στους συμβούλους των δύο τραπεζών, δηλαδή σε τέσσερις κορυφαίους οίκους του Λονδίνου, οι οποίοι πάντως δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, ο βουλευτής εύλογα υποστηρίζει, ότι εγείρονται πολλά ερωτήματα, σχετικά με το κατά πόσον «παίχτηκαν παιχνίδια» στο ΧΑ, με τις αγοραπωλησίες μετοχών, το δανεισμό τίτλων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκτέλεσης από συγκεκριμένους επενδυτές, καθ΄υπέρβαση των κανόνων λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και των κανόνων λειτουργίας του Χ.Α. Και ερωτά τον υπουργό Οικονομικών ποια είναι η θέση του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να διακριβωθεί εάν διασφαλίστηκε η τήρηση των κανόνων λειτουργίας της χρηματαγοράς, με ποιο τρόπο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και το Χ.Α. ελέγχουν ή παρακολουθούν το σύνολο των τίτλων που διαπραγματεύονται σε περισσότερα του ενός χρηματιστήρια, καθώς και αν παρατηρήθηκε μεταφορά τίτλων από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων σε θεματοφύλακες του εξωτερικού, ακόμη και μέχρι την Τετάρτη 23/2/2011. Επιπλέον, ζητά να πληροφορηθεί αν έχει ζητηθεί έλεγχος από τις αρχές κάθε πράξης (αγοραπωλησίες, δανεισμός, ΣΜΕ, ανοικτές πωλήσεις) στις δύο μετοχές, οπωσδήποτε από τις 17/1/2011.


Produced by