31
ΜΑΡ

Τράπεζες: «Αιτία πολέμου» η ενίσχυση της κρατικής εποπτείας


Μετά το «Κίνημα Υπουργών» κατά των τραπεζών που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι τραπεζίτες ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση και να δώσουν απάντηση στην κριτική ότι δεν στηρίζουν την πραγματική οικονομία, παρά τα πακέτα εγγυήσεων που έχουν λάβει. Την ίδια ώρα οι τραπεζίτες διαρρέουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για τα σχέδια της κυβέρνησης να ενισχύσει την κρατική εποπτεία.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, ο επίτροπος του κράτους, που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο όσων πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν εξασφαλίσει ρευστότητα με προνομιούχες μετοχές, θα έχει δικαίωμα να θέσει βέτο σε όλες τις στρατηγικές επιλογές τους, ακόμη και για θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Εως σήμερα, ο επίτροπος του Δημοσίου είχε τη δυνατότητα της αρνησικυρίας σε θέματα μερισματικής πολιτικής και αμοιβών των διοικήσεων των τραπεζών. Με το νέο νόμο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, θα μπορεί πλέον να «μπλοκάρει» όλες τις στρατηγικές επιλογές, όπως αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, πώληση θυγατρικών εταιρειών, συνεργασίες και συγχωνεύσεις κ.λπ.

Δηλαδή εάν ίσχυσε κάτι τέτοιο στην περίπτωση της πρότασης της Εθνικής προς την Alpha Bank ο δημόσιος επίτροπος στην Alpha θα μπορύσε να βάλει βέτο στην απόφαση της διοίκησης να μην δεχθεί την πρόταση της Εθνικής.

Κάτι τέτοιο θεωρείται ως «αιτία πολέμου» για τους τραπεζίτες και αναμένεται ότι σύντομα θα προχωρήσουν στην επιστροφή των προνομιούχων μετοχών στο δημόσιο ώστε να απαλλαγούν από τον κρατικό εναγκαλισμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι έτοιμη να συναινέσει σε κάτι τέτοιο υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς δεν δίνει το «πράσινο φως» για επιστροφή των προνομιούχων μετοχών προς το δημόσιο παρά το σχετικό αίτημα που έχουν υποβάλλει η Εθνική, το Τ.Τ και η Attica Bank.

Επιστολή

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραπεζίτες ετοιμάζουν επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, ως απάντηση στο αίτημά του για να τον ενημερώσουν οι τράπεζες για το πώς αξιοποίησαν την ρευστότητα που έλαβαν από το ελληνικό δημόσιο κατά βάση υπό την μορφή εγγυήσεων.

Οι τραπεζίτες θα επισημάνουν, το πιο ισχυρό επιχείρημα, ότι οι τράπεζες στηρίζουν το κράτος να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους αγοράζοντας ελληνικούς τίτλους στην πρωτογενή αγοράς και σε κάθε δημοπρασία εντόκων, με αποτέλεσμα να κατέχουν 55 δις. ελληνικό χρέος , με τον κίνδυνο να γράψουν μεγάλες απώλειες, σε περίπτωση «κουρέματος» του ελληνικού χρέους. Την ίδια ώρα οι τράπεζες, λόγω της κρίσης χρέους είχαν «αιμορραγία» 35 δις. από τις καταθέσεις, ενώ θα υποστηρίξουν ότι τα πακέτα ενίσχυσης της ρευστότητας τα παίρνουν γιατί δεν μπορούν να βγουν στις αγορές και να δανεισθούν όχι με δική τους υπαιτιότητας, αλλά λόγω της αδυναμίας του ελληνικού δημοσίου να ανοίξει τις αγορές.

Στην κατηγορία ότι δεν στηρίζουν την ελληνική οικονομία, οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι εν με΄σω ύφεσης και υψηλής ανεργίας έχουν δώσει δάνει περί τα 15 δις. από την έναρξη των προγραμμάτων ρευστότητας.


Οι εγγυήσεις δεν είναι δωρεάν…

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank, στο Οικονομικό Δελτίο της επισημαίνει ότι η παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες δεν γίνεται με χρήματα των φορολογουμένων. Οι εγγυήσεις δεν επιβαρύνουν ούτε τον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε και καταγράφονται στο δημόσιο χρέος αναφέρει.
Απλώς χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για να εκδώσουν ίδια ομόλογα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ομόλογα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της δημοσιονομικής κρίσης.

Κατατίθενται, όμως, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εξασφάλιση για την παροχή χρηματοδότησης προς τις ελληνικές τράπεζες.
Η ΕΚΤ για κάθε 100 ευρώ ονομαστικής αξίας ομολόγου αποδίδει στις τράπεζες περίπου 80 ευρώ τα οποία είναι και τελικώς διαθέσιμα στις τράπεζες.


Οι κρατικές εγγυήσεις δεν παρέχονται δωρεάν στις τράπεζες αλλά με προμήθεια, ενώ τα ειδικά κρατικά ομόλογα δόθηκαν στις τράπεζες επίσης έναντι προμήθειας και εξασφαλίσεων μέσω δέσμευσης υπέρ του Δημοσίου τραπεζικών δανείων υψηλής ποιότητος, αναφέρει η Alpha.

Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν δοθεί στις τράπεζες κρατικές εγγυήσεις ύψους 51,3 δισ., και ειδικά κρατικά ομόλογα ύψους 7,1 δισ. για λόγους άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ. Έναντι αυτών οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτηθεί με 46,7 δισ. περίπου από την ΕΚΤ.

Ταυτόχρονα, το Κράτος έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με έκδοση και παράδοση στις τράπεζες ειδικών ομολόγων αξίας 3,8 δισ., έναντι των οποίων το Κράτος έχει προνομιούχες μετοχές των τραπεζών με ετήσιο κόστος 10% για τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενίσχυσης Ρευστότητος, οι τράπεζες κατέβαλαν το 2010 635 εκατ., εκ των οποίων τα 380 εκατ. αναφέρονται στο μέρισμα των προνομιούχων μετοχών και τα υπόλοιπα στις προμήθειες που πληρώνουν οι τράπεζες για τις εγγυήσεις.

Επιπλέον, οι τράπεζες επιβαρύνθηκαν λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε. Μόνον οι τέσσερεις μεγαλύτερες τράπεζες Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς κατέβαλαν 211 εκατ. σε πρόσθετους φόρους το 2010.


Produced by