18
ΙΑΝ

Με 40% στο "Πρώτο Θέμα" ο κ. Αναστάσιος Πάλλης


Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η εταιρία Πρώτο Θέμα ΑΕ η οποία εκδίδει την ομώνυμη εφημερίδα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετέχει ο εφοπλιστής κ. Αναστάσιος Πάλλης ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τον όμιλο Ρέστη.

Από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Πρώτο Θέμα ΑΕ προκύπτει συμμετοχή των νέων μετόχων κατά 40% στο ποσοστό της εταιρίας.
Produced by