Επιχειρήσεις

Νίκας: Στα 43,69 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

Στα 43,69 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στη χρήση 2016, έναντι 48,93 εκατ. ευρώ, το 2015.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) ανήλθε στα 115,7 εκατ. ευρώ, έναντι 99,3 περισσότερα...

Στην προκήρυξη δυο διαφορετικών πλειοδοτικών διαγωνισμών με σκοπό την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του ΔΟΛ προχώρησε η Grand Thornton περισσότερα...

Το ποσό των 295,608 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η ΔΕΗ για την παραχώρηση του 25% του ΑΔΜΗΕ στην εταιρεία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ που ανήκει στο Δημόσιο.

Θα είναι μικρά, ηλεκτρικά αεροσκάφη που θα μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται κάθετα (VTOL), με μηδενικούς ρύπους, και θα είναι περισσότερα...

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοσών της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 0,00% Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 28/04/2017 ανακοίωσε το περισσότερα...

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 333,5 περισσότερα...

Ενέκρινε την καταβολή πρόσθετου μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2016 η 17η τακτική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, περισσότερα...

Σύννομες ήταν οι έως τώρα ενέργειες της διοίκησης της HELLENIC SEAWAYS και κατέτειναν στην υπεράσπιση των συμφερόντων της ιδίας και των μετόχων περισσότερα...

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα παραμείνει στο «τιμόνι» της ΕΤΕ ο Παναγιώτης Θωμόπουλος, ο οποίος κατά τη σημερινή συνεδρίαση της περισσότερα...

Στα 13,3 δισ. ευρώ φθάνει σήμερα η αξία των παγίων της ΔΕΗ σε ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που περισσότερα...

Άρθρα
Produced by